گزارش‌های روزانه بازدید:201 تاریخ نشر:2019-06-23

گزارش تدویر جلسه هماهنگی ربعوار با نماینده گان رسانه ها و خبرنگاران

بخش تعلیمات دفتر ولایتی هلمند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان جلسه هماهنگی ربع دوم سال مالی ۱۳۹۸ را با اشتراک ۲۲ تن از نماینده گان رسانه های ملی و محلی و خبرنگاران آزاد بتاریخ ۲۸ ماه جوزا با ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هلمند در تالار مجالس آن ریاست دایر نمودند، که از دفتر ولایتی هلمند آمر بخش تعلیمات، آمر بخش نظارت و بررسی و معاون بخش مطبوعات اشتراک داشتند.

جلسه با تلاوت چند آیات کلام الله مجید توسط یکتن از اشتراک کنندگان جلسه آغاز گردید.

سپس شکرالله شاکری سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هلمند به اشتراک کنندگان خوش آمدید گفته طبق آجندای از قبل تهیه دیده شده، به سخن پرداخت: خرسندیم که این بار جلسه هماهنگی با نماینده گان رسانه ها به همکاری دفتر ولایتی حقوق بشر هلمند به پیش برده میشود، و در این جلسه نماینده های ریاست امنیت ملی و دفتر ولایتی انتخابات نیز حضور دارند، که از هماهنگی و کار مشترک باهم موفق شویم و نتیجه خوبی بدست آوریم.                                              

شاکری گفت رسانه های محلی ولایت هلمند در آگاهی دهی مردم و سرعت بخشیدن به پروسه ملی ثبت نام تقویتی رای دهنده گان از طریق برنامه های رادیویی خویش همکاری نمایند و از تمام شهروندان کشور که واجد شرایط راهی دهی اند، برای ثبت نام و نصب ستکیر رهنمایی و تشویق نمایند، که به دفتر ولایتی انتخابات مراجعه کنند، و بخاطر نهادینه شدن مردم سالاری در افغانستان درین روند ملی سهم فعال بگیرند. شاکری از خبرنگاران محلی خواست که در روز تجلیل از ۲۸ اسد که برابر است با صدمین سالروز استرداد و استقلال افغانستان با ریاست اطلاعات و فرهنگ همکاری نمایند که از این روز به بهترین وجه احسن بزرگ داشت به عمل آید.                                                                                     

در جلسه مکتوب وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز به اطلاع رسانه های محلی رسانیده شد که در مورد تمدید جوزاهای فعالیت رسانه ها بود، به نماینده گان رسانه ها گفته شد اگر جوازهای شان را تمدید نکنند اداره آترا فریکانسی و ریاست بریشنا برق را بر رسانه ها قطع مینمایند، و با مرتکبین به نهادهای عدلی و قضایی معرفی میشوند و با آنان پیگرد قانونی صورت میگرد. 

                                                                                                                         

عبدالله خالقی آمر بخش نظارت و بررسی دفتر حقوق بشر ولایتی هلمند از رسانه ها خواست که در ترویج و تعمیم ارزش های حقوق بشری همکاری نمایند و کسانیکه در برابر پیشرفت های خبرنگاران برای ترویج و حمایت از حقوق بشری می ایستند و مانع کار خبرنگاران درین راستا میشوند، میتوانید به دفتر ولایتی حقوق بشر هلمند شکایت نمایید که با آنان پیگرد قانونی صورت بگیرد.  

                                                                                                                

جواد داوری یکتن از خبرنگاران رادیو تلویزیون ملی هلمند به خبرنگاران گفت: رسانه های محلی ولایت هلمند در پروسه ملی انتخابات برای تشویق مردم به ثبت نام و نصب ستیکرها و همچنان برنامه های آگاهی دهی در مورد حقوق بشری همکاری صادقانه نمایند و این فعالیت را برای احساس ملی که دارند و برای مردم خود بیدون کدام امتیاز مالی انجام بدهند.

بریالی رحیمی خبرنگار تلویزون آریانا در حوزه جنوب غرب از دفتر ولایتی حقوق بشر هلمند خواست که برنامه های آگاهی دهی از طریق رادیوها را افزایش بدهند و مصارف گزاف که در ترتیب و چاپ مجلات ماهانه حقوق بشر اندوخته میشود، آنرا از طریق رسانه های محلی به مصرف برسانند، چون باشنده گان ولسوالی های ولایت هلمند بیشتر از مجلات ماهانه به رادیوهای محلی را گوش میدهند، از این طریق میتوانیم پیام حقوق بشری را به دورترین نقاط ولسوالی ها برسانید.

آقای رحیمی افزود خبرنگاران محلی منبعد باید برنامه های سرگرمی و موسیقی خویش را کمتر بسازند و بجای آن برنامه های تعلیمی و آموزشی را روی دست بگیرند، چون جامعه ما بیشتر از موسیقی به تغییر و ساختن اذهان عامه نیاز مبرم دارند، در جامعه ما بلند منزل ها خیلی ساخته شده است، اما برای افکار بلند کاری مؤثر بیش صورت نگرفته است.      

یکتعداد از خبرنگاران محلی از عدم همکاری مسولین نهادهای دولتی شکایت داشتند، که در برنامه های رادیویی شان برای مصاحبه حاضر نمیشوند و بیشتر اوقات در ساختن برنامه های آگاهی دهی به مشکلات زیاد روبرو هستند.                  

سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ به خبرنگاران اطمینان داده گفت آن عده از مسولین نهادها که برای مصاحبه حاضر نمیشوند،این ریاست به همکاری دفتر حقوق بشر رسما به مقام ولایت هلمند موضوع را ارسال مینمایند که به این مشکل خبرنگاران رسیدگی صورت گیرد، در آخر جلسه شیرمحمد منیر آمر بخش تعلیمات به سوالات یکتعداد از خبرنگاران که در مورد برنامه های این دفتر داشتند جوابات قناعت بخش ارایه نمودند. بااحترام                                                       

بااحترام

بخش تعلیمات و آموزش


بازنشر این مطلب