گزارش‌های روزانه بازدید:221 تاریخ نشر:2019-06-25

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با وزارت امور شهدا و معلولین تفاهم نامه همکاری امضا نمودند!

 

 محبتی هماهنگ کننده بخش حمایت  از حقوق اشخاص دارای معلولیت

دیروز مورخ 3 سرطان 1398  طی یک محفل شاندار در حضور داشت محترم داکتر عبدالله عبدا لله رئیس اجرائیه دولت اسلامی افغانستان در تالار قصر سپیدار برگزار گردیده بود، تفاهم نامه همکاری بین وزارت دولت در امور شهدا و معلولین و  وزارت خانه ها و نهاد های مستقل دولتی جهت بهبود وضعیت اشخاص دارای معلولیت از جمله استخدام،بازتوانی ، فراهم آوری سهولت های تعلیمی و تحصیلی و برابر سازی فرصت های برابر برای شمولیت اجتماعی آنها به امضا رسید. 

البته باید یاد اوری نمود که امضای این تفاهم نامه امید واری برای مکلف شدن ادارات دولتی را در خصوص تطبیق قانونن اساسی کشور، قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت، ،کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت، میثاق مراکش و سایر معاهدات بین المللی که کشور افغانستان متعهد به ان است بوده و این تفاهم نامه به نمایندگی از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان محترم سترجنرال ایوب اصیل معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امضاء نمودند. 


بازنشر این مطلب