گزارش‌های روزانه بازدید:562 تاریخ نشر:2019-07-20

معرفی ریس وکمشنران جدید التقرر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 

طی مراسم ویژه یوم شنبه تاریخ 29 سرطان در سالن کنفرانس دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان، با حضور داشت داکتر سیما سمر رئیس سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و وزیردولت در امور حقوق بشر، خانم شهرزاداکبر رئیس جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نادر نادری رئیس کمیسیون اصلاحات اداری، کمیشنران سابق کمیسیون و کمیشنران جدیدالتقرر کمیسیون، روءسای دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون، اعضا و کارمندان کمیسیون و مهمانان این محفل، کمیشنران جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان معرفی شدند.

در این مراسم در آغاز داکتر سیماسمر بنیانگذار ورئیس سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان طی سخنانی در ارتباط به ایجاد این نهاد و فعالیت‌ها و دست آوردهای آن، قربانیانی که کمیسیون در مسیر انجام مسئولیت داده است و مسئولیت‌های خطیر و حساس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در شرایط کنونی به ویژه در ارتباط به دفاع از حقوق قربانیان و ارزش های حقوق بشری سخن گفت. وی در ضمن صحبت هایش تاکید ورزید که همیشه درسنگر دفاع از حقوق بشر خواهد ماند و برای ترویج و دفاع از حقوق بشر تلاش خواهد کرد و برای مشوره و همکاری با کمیسیون مستقل حقوق بشر و هیئت رهبری جدید آمادگی کامل دارد.

پس از آن خانم شهرزاد اکبر، رئیس جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان طی سخنانی ضمن قدردانی از این که وی و هیئیت رهبری جدید کمیسیون برای انجام یک مسئولیت خطیر مورد اعتماد واقع شده اند، اظهار داشت که تلاش خواهد کرد براساس قانون تشکیلات کمیسیون و اهداف بیان شده در آن و نیز برنامه عمل تنظیم شده با همکاری و هم فکری اعضا و کارمندان کمیسیون، این راه دشوار و سخت را با موفقیت به پیش ببرد. وی در سخنان خود بر استقلالیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در همه زمینه ها تاکید ورزید و گفت سعی خواهد کرد که این ویژگی مهم کمیسیون را هم حفظ و تقویت نماید.

پس از ختم مراسم اعضای هیئت رهبری جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دفاتر شان راهنمایی شدند.


بازنشر این مطلب