گزارش‌های روزانه بازدید:272 تاریخ نشر:2019-07-20

جلسه اگاهی دهی توسط بخش حمايت از حقوق اطفال دفتر ساحوی کندهار با معلمین مکتب متوسطه رساله در ولایت زابل تدویر شد

 

بتاریخ  19/4/1398 به همکاری محترم ریس تدریسی ریاست معاف ولایت زابل ومحترمه مدیره صاحب  کامله مکتب رساله جلسه آگاهی دهی تحت عنوان (خشونت علیه اطفال و انواع آن وتاثیرات ناگوار بد و راه حل ممکنه ان) با اشتراک (۳۰) تن معلمین ودختران جوان  در مکتب متوسطه رساله تدویر یافت.

جلسه با آيات چند قران شریف آغاز گرديد، نخست از همه تعریف طفل و موقف انسانی اش ، تشریح حقوق طفل از نظر شریعت و قوانین نافذه کشور، مشکلات خشونت علیه اطفال و انواع آن در خانواده و مکاتب ، مسئولیت والدین و معلمین در مقابل خشونت ، انواع خشونت و رفع خشونت بر اطفال با مثال های زنده بطور کامل تشریح گردید. در ختم جلسه معلمین ودختران جوان (حمایت از حقوق اطفال آگاهی حاصل نمودند و وعده سپردند که موضوعات آموخته شده را با ساير همکاران وهم سایگان شريک میسازند، به نمايندگی از مکتب متوسطه رساله محترمه مدیره صاحب کامیله از کميسيون ابراز سپاس و قدر دانی نمودند و همچنين اظهار همکاری در رابطه به همچو جلسات نمودند، جلسه با دعايه خاتمه يافت.

با احترام

دفتر ساحوی حقوق بشر کندهار


بازنشر این مطلب