گزارش‌های روزانه بازدید:775 تاریخ نشر:2019-09-15

کمیشنر بخش نظارت و بررسی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از زندان و توقیف‌خانه زنانه کابل بازدید و بر آن نظارت کرد

خانم بنفشه یعقوبی، کمیشنر بخش نظارت و بررسی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به تاریخ 1398/6/24 بر بخش‌های مختلف زندان و توقیف‌خانه زنانه کابل نظارت کرد‌ و با زندانیان و متهمان آن مرکز (سلب آزادی) صحبت و مشکلات و چالش‌های آن‌ها را یادداشت کرد. خانم یعقوبی را محمد‌عالم عزیزی، هماهنگ‌کننده بخش نظارت و بررسی و بررسی ویژه کمیسیون، عبد‌الاحد فرزام، رئیس دفتر ساحوی کابل و همکاران بخش نظارت و بررسی دفتر ساحوی کابل نیز ‌همراهی می‌کردند.

کمیشنر ‌یعقوبی ضمن صحبت با زندانیان، بر بخش‌های صحی، صنعتی، آشپزخانه و کیفیت غذای زندانیان، ارتباط محاکم و مشکلات رسیدگی به دوسیه‌های متهمان و وضعیت اطفالی که با زندانیان در زندان به سر می‌برند، نیز بر کودکستان و اطاق‌های زندانیان ‌نظارت کرد. خانم یعقوبی در مورد بهبود وضعیت زندان و دسترسی زندانیان و متهمان به حقوق بشری و انسانی خود، به مسئولان زندان مشوره داد که در مورد حل ‌مشکلاتی ‌که در حوزه صلاحیت اداره زندان و توقیف‌خانه است، تصمیم‌های لازم را بگیرد.

 

هم‌چنین کمیشنر‌ یعقوبی به دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان هدایت داد که مشکلات و چالش‌های موجود در زندان و توقیف‌خانه زنانه کابل را که در حوزه صلاحیت اداره زندان است، با ارگان‌های مرتبط دولت افغانستان در میان گذارد و پیگری کند.  

 

 


بازنشر این مطلب