گزارش‌های روزانه بازدید:190 تاریخ نشر:2019-09-18

کنفرانس بررسی وظایف قانونی پولیس در حمایت از حقوق بشر در بامیان برگزار شد

به منظور بررسی وظایف‌ قانونی پولیس در‌ حمایت و دفاع از حقوق بشر، کنفرانسی با حضور منسوبان قوماندانی امنیه اعم از زنان و مردان، مسئولان حکومت محلی و فعالان مدنی و حقوق بشر در مرکز ولایت بامیان برگزار شد. این برنامه را دفتر ساحوی یوناما و دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بامیان در تاریخ 24 سنبله 1398 ‌برگزار کردند.

محمدجواد دادگر، رئیس دفتر ساحوی بامیان مسئولیت‌های قانونی پولیس در امر حمایت و دفاع از حقوق بشر را بر مبنای قوانین نافذ‌ کشور و اسناد بین‌المللی حقوق بشر ‌بررسی کرد و گفت: «از آنجایی که حقوق و آزادی‌های اساسی افراد به موجب قانون اساسی و دیگر قوانین نافذ‌ کشور، تضمین شده است، نهادهای مجری قانون و مخصوصاً پولیس مسئولیت اصلی تأمین این حقوق را بر عهده دارند‌.» آقای دادگر تأکید کرد، بر هر اندازه‌‌ای که رفتار و عملکرد پولیس قانونمند و التزام عملی این نهاد به رعایت اصول و مقررات مسجل در قوانین بیشتر شود، به همان پیمانه زمینه و امکان برخورداری عملی شهروندان از حقوق و آزادی‌های اساسی‌شان نیز فراهم می‌شود.

درادامه برنامه، لطیفه محسنی، معاون ولایت بامیان ضمن صحبت در‌باره مسئولیت‌های قانونی پولیس در دفاع و حمایت از حقوق شهروندان و هم‌چنین خاطر‌نشان کرد که یک پولیس زن زمانی می‌تواند از حقوق قربانیان به درستی دفاع کند که ابتدا توانمندی و ظرفیت دفاع از حقوق خود را داشته باشد. خانم محسنی افزود که حکومت محلی متعهد به حمایت از زنان منسوب در نهادهای امنیتی و دفاعی است و به این منظور از هیچ ‌کوششی فرو‌گذار نخواهند کرد.

هم‌چنین، محمدعلی دانش، نماینده دفتر ساحوی یوناما در بامیان، حضور مؤثر زنان در نهادهای امنیتی و دفاعی را ضروری و مهم خواند تأکید کرد که کار نهادهای یاد‌شده، زمانی مؤثر و کارآمد خواهد شد که زنان در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ها نقشی تعیین‌کننده داشته باشند. آقای دانش به شرکت‌کنندگان اطمینان داد که یوناما همواره از حضور و نقش زنان در نهادهای امنیتی، به‌ویژه پولیس، حمایت و ‌برای استخدام زنان بیشتر در این نهادها دادخواهی می‌کند.

افزون بر این، وظایف قانونی پولیس در حمایت از حقوق بشر، قطع‌نامه 1325 سازمان ملل متحد، قانون منع خشونت علیه زن و قانون منع آزار و اذیت زنان از دیگر موضوعاتی بود که توسط عبدالرئوف شایان، آمر بخش آمبودزمن دفتر ساحوی بامیان، محمد‌علی دانش، کارمند بخش حقوق بشر دفتر یوناما و حکیمه علیزاده، آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای شرکت‌کنندگان برنامه ارائه شد.

شرکت‌کنندگان ‌ضمن مفید و مؤثر خواندن محتوا و موضوعات مورد بحث این برنامه، از برگزار‌کنندگان آن سپاس‌گزاری کردند.

 

 


بازنشر این مطلب