گزارش‌های روزانه بازدید:512 تاریخ نشر:2019-09-19

ارزیابی معلمان آموزش‌دیده در دوره آموزشی ده‌روزه‌ حقوق بشر در دفتر ساحوی بلخ

 

ارزیابی نتایج دوره آموزشی ده‌روزه حقوق بشر نشان داد که مطالب‌ دارای ارتباط عینی با شغل و زندگی روزمره ‌شرکت‌کنندگان دوره‌، در ذهن آن‌ها دارای ماندگاری بیشتر بوده است.

دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر دوره ده‌روزه حقوق بشر را در ماه ثور سال 1398 ‌برای 20 تن از معلمان ده مکتب خصوصی شهر مزار شریف برگزار کرد و ارزیابی از این معلمان چهار ماه بعد، در ماه سنبله همین سال، انجام یافت. در این راستا با 15 تن از بیست معلم شامل دوره مصاحبه شد. مفاهیم و ارزش‌های حقوق بشر، آب و محیط زیست و شیوه‌های مؤثر آموزش برای اطفال از مطالب اصلی آموزش در این دوره بود.

در پاسخ به این سؤال که از آنچه آموخته‌اید، چه نکته‌‌ای در ذهن‌تان مانده است، بیشترین پاسخ‌ها با هفت مورد، مربوط به صرفه‌جویی در استفاده از آب‌های زیرزمینی و بهره‌وری از آب‌های بازیافتی بود که اصطلاحاً به آن آب خاکستری گفته می‌شود. ضرورت استفاده از خریطه‌های غیر‌پلاستیکی در هنگام خریداری، با سه مورد پاسخ، در مرحله بعدی قرار داشت.

ایجاد خلاقیت در ذهن شاگرد، ارزیابی توانایی ذهنی طفل قبل از آموزش، اهمیت فضاسازی کودکستان، نقش بازی (گیم) در آموزش طفل و اینکه حقوق بشر برای همه است، از نکات دیگری بود که در ذهن برخی از استادان ماندگاری داشت.

سؤال دوم از ‌معلمان‌ این بود که از آنچه آموخته‌اند، کدام موارد را عملی کرده‌اند. بیشترین جواب‌ها به استفاده از بازی‌ها در فرایند آموزش به اطفال ارتباط داشت؛ به عبارت دقیق‌تر استفاده از بازی‌های مختلف برای هدف‌های مشخص. «گاو کور» برای تقویت حس شنوایی، «چیدن لوبیا» برای تقویت مهارت انگشتان دست، «فلش‌کارت» برای فعال کردن شاگردان کندذهن و «رسم آدمک» توسط شاگرد برای سنجش میزان هوش او. برخی از استادان گفتند که از شیوه انگیزه دادن ‌یا از راهکار سؤال و جواب در سر تخته استفاده می‌کنند. یاسمین، معلم در لیسه خصوصی خانه نور می‌گوید، بعد از تشخیص شاگردانی که ذهن‌شان ضعیف است، از راه حل‌های مناسب کار‌ می‌گیرم. یکی از این راه حل‌ها استفاده از فلش‌کارت است.

کم کردن استفاده از خریطه‌های پلاستیکی، تفکیک زباله‌های پلاستیکی از سایر زباله‌های فاسدشدنی از دیگر مواردی بود که برخی از استادان گفتند در زندگی خانواد‌گی‌شان روی دست گرفته‌اند. بانو مرسل، معلم در مکتب خصوصی مهربانان گفت در خانه پلاستیک‌ها را از مواد فاسد‌شدنی جدا می‌کنم و در مکتب هم این روش را برای شاگردان آموزش می‌دهم. صرفه‌جویی در مصرف آب سفید و جایگزیی آن با آب خاکستری برای آبیاری درخت و باغچه منزل‌شان از موارد دیگری بود که استادان اشاره کردند. یکی از استادان گفت که برای تأکید بر اهمیت صرفه‌‌جویی در مصرف آب‌های زیرزمینی فلمی را که در این‌باره در کورس دیده بود، برای اعضای خانواده‌اش نمایش داد.

در پاسخ به سؤال سوم که چقدر از آنچه آموخته‌اند به دیگران یاد داده‌اند، 6 تن از استادان به این نکته اشاره کردند که در‌باره اهمیت استفاده از آب‌های خاکستری و صرف‌جویی در مصرف آب پاک، به اعضای خانواده و استادان همکار‌شان آموزش داده‌اند. سمیه، استاد در لیسه خصوصی رضوان گفت که در‌باره اهمیت صرفه‌جویی در مصرف آب با اعضای خانواده و همسایه صحبت کرده‌ام، خیلی تأثیر داشته است. همسایه‌های ما چاه آب ندارند و سابق هرروز از ما آب می‌گرفتند اما حالا یک روز در میان آب می‌گیرند.‌ بانو رزما، معلم در لیسه خصوصی بلهیکا گفت که آموزش برای اعضای خانواده مؤثر بوده و میزان مصرف آب پایین آمده اما بانو مریم، دیگر استاد این لیسه گفت که هنوز تأثیر آموزه‌های خود روی اعضای خانواده را در کم شدن مصرف آب، ندیده است.

 4 تن از معلمان شامل دوره گفتند که در‌باره روش‌های آموزش به استادان همکار‌شان نکاتی را یاد داده‌اند. 2 تن از این استادن گفتند که این روش‌های مؤثر آموزش را به برخی از اعضای خانواده‌شان یاد داده‌اند.

               

 


بازنشر این مطلب