گزارش‌های روزانه بازدید:563 تاریخ نشر:2019-10-17

نشست گروه دادخواهی «حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری» برگزار شد

نشست گروه دادخواهی برای «حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری»، روز دوشنبه 22 میزان در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان برگزار شد.

در آغاز این نشست، خانم شبنم صالحی، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق‌ بشر افغانستان بر اهمیت ایجاد هماهنگی بیشتر با افراد و نهادهای مختلف تأکید کرد تا دادخواهی برای حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری، به یک امر مهم و فراگیر در سطح جامعه ‌بد‌ل شد.

سپس اعضای نشست، نظرات و دیدگاه‌های خود را درباره برنامه‌ها و اقدامات آینده برای مؤثریت و فراگیرشدن دادخواهی بیان کردند.

تأکید بر ضرورت تعدیل در ماده 640 کود جزا و ادامه تلاش‌ها در این مورد، گفتگو و مشورت با افراد و نهادهای مؤثر در سطوح مختلف و ادامه‌یافتن برنامه‌های آگاهی‌دهی در مورد غیرعلمی بودن و معتبر نبودن معاینات طب عدلی در مورد پرده بکارت، مواردی بود که از سوی اعضای نشست به عنوان اقدامات آینده این گروه برای دادخواهی مشخص شد.

در پایان، اعضای حاضر در نشست، «دادخواهی برای حمایت از زنان و معاینات طب عدلی معیاری» را هدفی مهم و ارزش‌مند دانستند و بر ادامه تلاش‌های فردی و گروهی برای مؤثر بودن این دادخواهی تأکید کردند.

 

 


بازنشر این مطلب