گزارش‌های روزانه بازدید:926 تاریخ نشر:2019-12-01

دادخواهی نتیجه‌بخش؛ افراد دارای معلولیت، دارای حساب بانکی شخصی شدند

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، با هدف رفع تبعیض و برچیده شدن موانع از سر راه دسترسی مستقلانه اشخاص دارای معلولیت حسی (بینایی و شنوایی) به خدمات بانکی، فعالیت‌های دادخواهانه خود را برای حل مسأله به صورت منسجم آغاز کرد و اکنون، به مناسبت «روز جهانی اشخاص دارای معلولیت»، نتیجه دادخواهی موفقیت‌آمیز خود را با افکار عمومی و رسانه‌ها در میان می‌گذارد.

روند و چگونگی دادخواهی:

در گام نخست، کمیسیون به تاریخ 1398/7/2 مکتوبی را به ریاست محترم د افغانستان بانک فرستاد و در آن، ضمن طرح این موضوع، خواهان رفع این تبعیض شد. هم‌چنین کمیسیون، چند نوبت موضوع را در شعبه‌های مرتبط د افغانستان بانک به صورت حضوری نیز پیگیری کرد.

در پی مکتوب اول، مکتوب دیگری نیز به تاریخ 1398/7/30 به آن اداره فرستاد و همزمان، به منظور درج موضوع در دستور کار شورای وزیران، نامه‌ای از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر به تاریخ 1398/7/30 به ریاست محترم اجرائیه فرستاده شد.

سپس در نشستی که با حضور کمیشنر بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت، خانم بنفشه یعقوبی، نیز مقام ریاست د افغانستان بانک و رؤسای سایر بانک‌ها برگزار شده بود، در خصوص رفع تبعیض در مورد دسترسی اشخاص دارای معلولیت حسی به حساب‌های بانکی، میان آنان تفاهم صورت گرفت.

نتیجه:

در نهایت، در نشستی که درباره ساز‌و‌کار بهتر گشایش حساب بانکی برای معلولان حسی، با مسئولان محترم آمریت عمومی نظارت امور مالی د افغانستان بانک برگزار شد، د افغانستان بانک به بانک‌های دولتی و خصوصی دستور داد که از این پس، اشخاص دارای معلولیت حسی (بینایی و شنوایی) می‌توانند با اختیار خود‌‌، به گونه مستقل‌ یا به کمک فردی معتمد، حساب بانکی افتتاح کنند.

این‌ گامی است مهم و ارزشمند که از سویی سبب اعطای حق دسترسی اشخاص دارای معلولیت به خدمات بانکی می‌شود و از این رهگذر، سبب شمولیت اجتماعی اشخاص دارای معلولیت، و از سوی دیگر سبب اجرای مفاد قانون اساسی، قوانین ملی و کنوانسیون‌ها و میثاق‌های جهانی در این مورد می‌شود.

 

روز جهانی اشخاص دارای معلولیت، گرامی باد!


بازنشر این مطلب