گزارش‌های روزانه بازدید:499 تاریخ نشر:2019-12-14

برگزاری «کنفرانس هفتادمین سالروز تصویب کنوانسیون حقوق بین‌الملل‌ بشر دوستانه»

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به مناسب هفتادمین سالروز تصویب «کنوانسیون حقوق بین‌الملل بشر دوستانه» با همکاری وزارت دفاع ملی، کنفرانس ملی را با عنوان «کنفرانس ملی حقوق بشر دوستانه بین‌المللی و میکانیزم‌های آن» در تالار کنفرانس قوای هوایی وزارت دفاع ملی برگزار کرد.

در این کنفرانس ملی، هیئت رهبری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نمایندگان وزارت دفاع ملی، لوی څارنوالی، سفیر کشور دانمارک، نماینده دفتر یونما، شماری از مسئولان و کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، شماری از قطعات خاص و کماندو، قوماندانی هوایی و افسران ارشد نیروی هوایی‌، هیئت رهبری دانشگاه مارشال فهیم، ریاست حقوق بشر و جندر وزارت دفاع ملی حضور داشتند.

در آغاز سید احسان خلیق، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با اشاره به این‌که پدیده شوم جنگ از آغاز زندگی بشر وجود داشته است، و این پدیده شوم پیامدها و زیان‌های جدی را بر بشریت تحمیل کرده است، گفت: در نهایت پس از بروز دو جنگ ویرانگر جهانی، بشریت را وادار ساخت که به شیوه و تدابیری بیاندیشد که جنگ را مهار و کنترل کند ‌یا کم‌از‌کم آن را انسانی‌تر سازد. تدوین کنوانسیون‌های بین‌المللی و حقوق بشر دوستانه نیز بدین منظور صورت گرفته است تا جنگ را انسانی‌تر سازد، از افراد غیرنظامی حمایت شود و برای حفظ کرامت انسانی و مصونیت مجروحان و اسیران اصول چندگانه حقوق بشردوستانه رعایت شود.

او در بخش دیگری از سخنان خود با در‌نظرداشت هدف از برگزاری کنفرانس گفت: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر مبنای تفاهمنامه مشترک، به منظور تأمین اهداف کنوانسیون‌های بین‌المللی بشردوستانه به همکاری کشور دانمارک برنامه آموزشی حقوق بشردوستانه‌ای را برای نظامیان کشور در مراکز نظامی به اجرا گذاشته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر از این همکاری کشور دانمارک اظهار قدردانی می‌کند، امیدوار است که در آینده نیز این همکاری‌ها ادامه یابد و دیگر دوستان بین‌المللی در ترویج و آگاهی و تطبیق قواعد حقوق بین‌الملل‌ بشر‌دوستانه همکاری دوامدار داشته باشند. در پایان آقای خلیق، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از مخالفان نیز خواست برای احترام به کرامت انسانی و حفظ جان افراد غیرنظامی، قواعد حقوق بشردوستانه بین‌المللی را رعایت کنند.

دگرجنرال اقبال‌علی نادری، سخنران دیگر این کنفرانس بود. او ضمن ابلاغ پیام وزیردفاع ملی، از برگزاری کنفرانس ملی حقوق بشردوستانه، به منظور ارتقای آگاهی از حقوق بین‌الملل‌ بشردوستانه قدردانی کرده، بیان داشت که وزارت دفاع ملی کشور، دفاع همه‌جانبه از کشور، حمایت از قانون اساسی، حمایت از جان اتباع کشور و مبارزه با تروریزم ‌با رعایت موازین حقوق بین‌الملل‌ بشردوستانه را، مسئولیت نخستین خود می‌داند.

در ادامه کنفرانس، داکتر عزیزالله فصیحی، رئیس انستتیوت آموزش‌های مسلکی لوی‌څارنوالی درباره مکلفیت‌های دولت‌ها در پیگیری نقض حقوق بین‌الملل‌ بشردوستانه صحبت کرد. او با اشاره به تاریخچه تدوین کنوانسیون‌های جینیوا گفت که تدوین این کنوانسیون‌ها در رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه تا اندازه زیادی مؤثر بوده است.

سفیر دانمارک به عنوان همکار مهم کمیسیون در اجرای این برنامه آموزشی، در سخنانی با درنظرداشت اوضاع جاری کشور گفت که به خاطر تشدید جنگ و حملات، وضعیت حقوق بشر به‌شدت نگران‌کننده است. محافظت از افراد ملکی از وظایف اساسی نیروهای امنیتی و دفاعی است. اما تمام این اقدامات بایستی با رعایت موازین حقوق بین‌الملل‌ بشردوستانه صورت گیرد، هرچند این موضوع کار شما را در مقابله با مخالفان دشوار می‌سازد. او در پایان تأکید ورزید که همکاری با کمیسیون مستقل حقوق بشر و وزارت دفاع ملی افغانستان در همه زمینه‌ها باعث افتخار ماست.

در ادامه این نشست عبدالله عابد، آموزگار حقوق بشر و حقوق بین‌الملل‌ بشردوستانه درباره همکاری‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و وزارت دفاع ملی آگاهی داد. بر مبنای بخشی از این معلومات با امضای تفاهمنامه میان کمیسیون و وزارت دفاع دانمارک در جولای 2016، ‌تعداد ‌2000 تن از افسران و محصلان نظامی تحت آموزش قرارگرفته‌اند. بر مبنای این تفاهمنامه زمینه برگزاری برنامه‌های آموزشی و ارتقای سطح آگاهی افسران، دانشجویان و استادان آکادمی‌های مختلف دانشگاه دفاع ملی و تشکیل کمیته مشترکی به منظور بازنگری و انکشاف مفردات نصاب آموزشی حقوق بشر و حقوق بین‌الملل‌ بشردوستانه آکادمی‌های مختلف پوهنتون دفاع ملی از جمله مفاد تفاهمنامه مشترک دو‌جانبه فراهم شد.

هم‌چنین بر مبنای معلومات ‌داده‌شده با برگزاری دو برنامه آموزشی حقوق بشر و حقوق بین‌الملل‌ بشردوستانه، ‌21‌ تن از استادان آکادمی ملی نظامی (9 تن از دیپارتمنت اداره و مدیریت، و 12 تن از دیپارتمنت کمپیوتر‌ساینس) آموزش دیدند؛ نیز ‌هزار و پنج‌صد و شصت و شش‌ تن از افسران، دانشجویان و استادان آکادمی‌های مختلف دانشگاه دفاع ملی مارشال فهیم، در مورد موضوعات مورد بحث‌ آگاهی یافتند.

در بخش دیگر این کنفرانس عالم عزیزی، مسئول بخش بررسی ویژه کمیسیون نیز، گزارشی در مورد تلفات ملکی و قضایای شکنجه عرضه کرد. در بخشی از این گزارش آمده است که در شش ماه اول سال ‌1398‌، مجموع تلفات ملکی، 6 هزار و چهار‌صد و هشتاد و هفت‌ تن کشته و زخمی نزد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت شده است، که از این میان هزار و شش‌صد و یازده تن کشته و ‌4 هزار ‌و هشت‌صد و هفتاد و شش تن دیگر مجروح شده‌‌اند. این رقم در مقایسه با شش ماه نخست سال ‌1397‌، افزایش‌ 8.36‌ در‌صدی را نشان می‌دهد. این ارقام از لحاظ جنسیت نشان می‌دهد که از مجموع تلفات افراد ملکی ‌4176 مرد، 578 زن و 1634 طفل‌ کشته و زخمی به ثبت رسیده است و جنسیت 99 تن دیگر از کشته‌‌شدگان، نزد کمیسیون تثبیت نشده است.

در مورد عاملان تلفات ملکی در این گزارش آمده است که از میان عاملان آن (گروه طالبان، گروه داعش، نیروهای دولتی و حامیان آن، عاملان نامشخص و راکت‌های پاکستانی) گروه طالبان با مجموع ‌181‌ تن کشته و زخمی در صدر قرار دارد.

کنفرانس ملی حقوق بین‌الملل‌ بشردوستانه با ‌مباحث علمی‌ پوهندوی محسن فرید، رئیس دانشگاه دانش؛ داکتر صالحی رئیس دانشگاه گوهرشاد و داکتر عزیز دانش ادامه یافت.

سید عبدالقادر رحیمی، سرپرست ریاست اجرائیه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در بخشی از این کنفرانس سخنانی درباره اقدامات محکمه جزایی بین‌المللی در مورد افغانستان عرضه کرد. او ‌بیان کرد که دولت افغانستان نتوانسته است بنا بر دلایل گوناگون، در بازپرسی و به عدالت کشاندن متهمان جرایم جنگی در جنایت علیه بشریت اقدامات عملی و مؤثر انجام دهد. این در حقیقت به معنای آن است که پروسه تأمین عدالت با چالش و خدشه روبه‌رو شده است. او در ادامه افزود، امیدواریم با ‌کوشش‌هایی که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و دیگر نهادهای حقوق بشری صورت گرفته است، محکمه جزایی بین‌المللی فعالیت‌های خود را در افغانستان آغاز کند. از منظر حقوق بشری تأخیر در این فعالیت‌ها سبب استمرار و تقویت فرهنگ معافیت و جرأت بیشتر جنایتکاران جنگی و ناقضان حقوق بشر در سراسر جهان و در افغانستان می‌شود.

آقای کلانتری، رئیس حوادث جمعیت هلال احمر افغانی و وحیدالله حبیبی از وزارت دفاع ملی از جمله دیگر سخنرانان کنفرانس بودند. در پایان آقای فهیم حکیم، مشاور کمیسیون در امور آموزش حقوق بشر و حقوق بین‌الملل‌ بشر دوستانه به جمع‌بندی برنامه‌های کنفرانس پرداخت و افزود که به هراندازه که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور نسبت به ارزش‌های حقوق بشری آگاهی و تعهد بیشتر داشته باشند، به همان اندازه اعتماد میان مردم و نظام سیاسی و حکومت استحکام خواهد یافت و تطبیق قواعد و معیارهای حقوق بشری امکان‌پذیر خواهد بود.  

 

 

 

 


بازنشر این مطلب