گزارش‌های روزانه بازدید:541 تاریخ نشر:2020-07-28

سفر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ولایت بامیان

 
 
بانو شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در تاریخ ۲ اسد سال روان در رأس هیئتی رسمی به منظور بررسی وضعیت حقوق بشر و تبادل نظر درباره روند مذاکرات صلح با مسئولان حکومت محلی، فعالان مدنی و قربانیان به ولایت بامیان سفر کرد. 
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این سفر با سید انور اعلا رحمتی، والی ولایت بامیان دیدار کرد و درباره موضوعات مهم مرتبط با صلح و حقوق بشر به بحث و تبادل نظر پرداخت. هم‌چنین در نشست‌های مشورتی جداگانه به دیدگاه‌ها‌، خواست‌ها و پیشنهادهای قربانیان و فعالان مدنی درباره صلح گوش سپرد. بانو اکبر در دیدار با مسئولان حکومت محلی،‌ فعالان مدنی، خبرنگاران و قربانیان بر ضرورت توجه به ارزش‌های حقوق بشر و نیز توجه جدی به مطالبات و خواسته‌های قربانیان به مثابه امری ضروری برای  تأمین صلح پایدار در کشور‌ تأکید کرد. 
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نشستی دیگر، ضمن صحبت درباره تلاش‌های هیئت رهبری کمیسیون برای تقویت اعتبار و اثرگذاری این نهاد، به دیدگاه‌ها و پیشنهادهای کارمندان دفتر ساحوی بامیان درباره برنامه عمل کمیسیون و اولویت‌های حقوق بشری در این ولایت گوش سپرد.
 
 
 

بازنشر این مطلب