گزارش‌های روزانه بازدید:587 تاریخ نشر:2020-09-05

دیدار اعضای «کمیته ‌دادخواهی برای حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی» با رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 
اعضای کمیته دادخواهی برای حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی‌ روز پنج‌شنبه‌ 13 سنبله‌، با بانو شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان‌ دیدار و درباره روند مذاکرات صلح افغانستان گفتگو کردند.
‌اعضای این کمیته با حمایت از مذاکرات صلح ‌خواستند که نماینده آن نیز در تمامی مراحل آن شرکت داشته باشد و ‌هم‌چنین بر تأمین حقوق قانونی تمامی اقلیت‌های مذهبی و قومی در کشور تأکید کردند.
بانو شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ‌در این دیدار باتأکید ابراز داشت که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان‌ همواره برای تأمین حقوق تمامی شهروندان کشور در تمامی عرصه‌ها تلاش کرده و امیدوار است در گفتگوهای صلح نیز‌ نمایندگان تمامی اقشار ‌جامعه شرکت اثرگذار داشته باشند.
 
 
 
 
 

بازنشر این مطلب