گزارش‌های روزانه بازدید:614 تاریخ نشر:2017-11-14

تدویر جلسه ی آموزشی برای شورای آرمان زنان در یکه ولنگ

دفتر ساحوی بامیان

بخش آموزش حقوق بشر معاونت مطبوعات

گزارش دهنده: فاطمه قربانی معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان

جلسه آموزشی، در تاریخ 15/7/1396 با حضور زهرا معتمدی رئیس دفتر ساحوی بامیان، ولسوال یکه‌ولنگ، آمر و معاون بخش زنان و 14 تن از اعضای شورای آرمان زنان یکه‌ولنگ در ولسوالی حصه اول برگزار شد.

معتمدی ضمن ابراز خرسندی از وجود چنین شورایی و نقش موثر زنان در جامعه، اعضا را به فعالیت‌های بیشتر و برقراری ارتباط با نهادهای مرکزی تشویق کرد و بیان داشت: «کمیسیون به صورت جدی چنین نهادهایی را مورد حمایت و همکاری قرار خواهد داد.» سپس ولسوال، در رابطه با نحوۀ تاسیس شورا و کارکردهای آن صحبت نمود.

معاون بخش زنان نیز درباره  ضرورت تأسیس، نحوه‌ی تشکیلات و  فعالیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و همچنین دفتر ساحوی بامیان توضیحاتی ارایه نمود. در ادامه، حکیمه علیزاده آمر بخش زنان، معلوماتی درباره فعالیت و کارکردهای این بخش ارائه داد.

لیلا موسوی معاون شورا و آمر لیسه فیروز بهار یکه‌ولنگ، وضعیت نامطلوب  تعلیم و تربیه را به عنوان یکی از مشکلات حاد در ولسوالی یکه ولنگ نام برد و بیان داشت: «کیفیت پایین تدریس در مراکز تعلیمی این ولسوالی و عدم وجود معلم مسلکی باعث گردیده که تعداد زیادی از دختران و خانواده‌ها نسبت به درس و تعلیم بی‌اعتنا و بدبین گردند. و با وجود مراجعۀ مکرر به ریاست معارف هنوز هم این مشکلات حل نشده و ریاست معارف نسبت به مشکلات ما کاملا بی‌اعتنا می‌باشد.»

رییس دفتر ساحوی بامیان وعده نمود که در رابطه با این مشکلات با مسئولین صحبت خواهد نمود. در پایان برنامه، تعداد14 جلد نشریه کمیسیون میان اعضا توزیع و تعدادی نیز به کتابخانه‌ی شورا تقدیم گردید.


بازنشر این مطلب