گزارش‌های روزانه بازدید:539 تاریخ نشر:2017-12-20

کارگاه آموزشی حقوق بشر برای استادان و منسوبین اکادمی ملی نظامی افغانستان برگزار شد

دفتر ساحوی کابل به ادامه تدویر برنامه‌های آموزشی برای منسوبان نهادهای دفاعی و امنیتی کشور، از 18 الی 19 قوس/09/1396، کارگاه آموزشی مهمی را برای ۳۰ نفر( ۶ زن و ۲۴ مرد) از جنرالان، استادان و منسوبان اکادمی نظامی مارشال محمد قیسم فهیم برگزار نمود.

موضوعات و مطالب زیر توسط هماهنگ کنندگان و کارمندان ارشد دفتر مرکزی و ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای اشتراک کنندگان آموزش داده شد:

·       معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

·       آشنایی با مفهوم، نقش و مسوولیت های بخش آمبودزمن

·       آشنایی با مفهوم حقوق بشر

·       اصول و قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی

·       منع شکنجه در قوانین ملی و بین المللی

·       منع خشونت، آزار و اذیت زنان براساس اسناد ملی و بین المللی حقوق بشر

·       مکانیزم های حمایتی برای اطفال متخلف از قانون

·       آشنایی  با محکمه جزای بین المللی

·       ممنوعیت  قاچاق انسان و مهاجران

محترم عبدالاحد فرزام، رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مراسم اختتامیه این کارگاه، ضمن  اظهار سپاس از رهبری وزارت دفاع  ملی و اکادمی نظامی مارشال قسیم فهیم که زمینه تدویر این کارگاه را فراهم کردند، گفت؛ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سال گذشته یک تفاهم نامه همکاری را با سه ارگان دفاعی و امنیتی کشور( ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت دفاعی ملی و وزارت امور داخله  افغانستان)  به امضأ رسانیده است. یکی از مفاد این تفاهم نامه دایر  نمودن کارگاه های آموزشی برای منسوبان نهادهای دفاعی و امنیتی است.براین اساس، دفتر ساحوی  کابل کمیسیون مستقل  حقوق بشر افغانستان 14 کارگاه را در طول سال  در ولایات حوزه مرکز کشور دایر نموده است.

آقای فرزام در ادامه افزود:« دولت افغانستان براساس اسناد ملی و بین المللی حقوق بشر مکلف به رعایت و تطبیق حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است. احترام به حقوق بشر، احترام به کرامت انسانی شهروندان و مردم است. رعایت حقوق بشر توسط نهادهای دولتی خصوصاً نهادهای دفاعی و امنیتی، باعث تقویت جایگاه و اعتبار دولت افغانستان در سطح بین المللی و جلب اعتماد مردم و شهروندان در نسبت به دولت در سطح داخلی می شود.»

رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خطاب به اشتراک کنندگان کارگاه، بیان داشت:« ما از شما اشتراک کنندگان محترم سه توقع داریم: اول اینکه؛ توقع داریم شما پس از این در روند تعمیم و توسعه حقوق بشر سهم گرفته و آنچه در این کارگاه فراگرفته‌اید، به همکاران خود منتقل کنید.  دوم اینکه؛‌باتوجه به آموخته‌ّهای خویش از این کارگاه، به دفاع از حقوق بشر( حقوق بشری خود و حقوق بشری دیگران) پرداخته و از حقوق بشری شهروندان حمایت کنید. و توقع سوم ما این است که براساس موازین حقوق بشر عمل نموده و حقوق بشر را در عمل تطبیق و در اجراآت رسمی خود رعایت نمایید.»

محترم برید جنرال محمد فواد، قومندان اکادمی ملی نظامی افغانستان، تدویر کارگاه‌های آموزشی حقوق بشر توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را یک کار ارزشمند و مفید خوانده و از ریاست دفتر ساحوی کابل و رهبری کمیسیون تشکر نمود. وی در ادامه افزود:« من به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پیشنهاد می‌کنم که برنامه‌های آموزشی خود برای اردوی ملی را افزایش داده  در مراکز تحصیلی  و تعلیمی اردوی ملی بیشتر دایر نمایند تا افسران اردو با موازین حقوق بشر آشنا شده و در مراکز نظامی آنرا به دیگران آموزش داده و تطبیق نمایند.»

محترم دگروال عبدالله عابد، آمر تعلیمات وزارت دفاع ملی در محفل اختتامیه کارگاه، با سپاس‌گزاری از همکاری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بخصوص دفتر ساحوی کابل بیان داشت که در سال ۱۳۹۶ تعداد زیادی از منسوبین اردوی ملی توسط دفتر ساحوی کابل آموزش داده شده و این برنامه‌ها در بهبود وضعیت حقوق بشر و رعایت حقوق بشر توسط منسوبین اردوی ملی خیلی کمک می کند.

حین توزیع تصدیق‌نامه در ختم کارگاه، تمام اشتراک کنندگان تعهد کردند که حقوق بشر و آنچه را آموخته اند در عمل رعایت و تطبیق می کنند و آموخته‌های خویش را به سایر همکاران خود منتقل می نمایند.

 

شرکت کنندگان این برنامه با پاسخ  دادن به سوالات ارزیابی، بر اهمیت و ضرورت چنین ورکشاپ ها تاکید نموده و خواهان گسترش برنامه های ارتقاء ظرفیت و آگاهی دهی در زمینه حقوق بشر در وزارت دفاع ملی شده اند و اکثریت قاطع اشتراک کنندگان این ورکشاب را مفید و مؤثر ارزیابی کرده‌اند.


بازنشر این مطلب