گزارش‌های روزانه بازدید:552 تاریخ نشر:2018-01-06

برنامه فرهنگی روایت مستند از یک خاطره

انسیه نجفی کار آموز بخش تعلیمات حقوق بشر

دانش آموزان کورس فتوژورنالیسم مؤسسه رفاه مناطق مرکزی از سفر مقام محترم ریاست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ولایت دایکندی، دو قطعه مستند کوتاه و بلند تهیه کرده بودند که در یک برنامه با حضور شماری از فرهنگیان، فعالان مدنی و حقوق بشر، مسؤلان مؤسسه شهدا و گروهی از دختران و پسران آشیانه سمر، اساتید و دانشجویان مراکز آموزشی و تحصیلی و رسانه‌های محلی به نمایش گذاشته شد.

محمدجواد دادگر رئیس دفتر ولایتی دایکندی، از دانش آموزان کورس فتوژورنالیسم مؤسسه رفاه مناطق مرکزی برای تهیه این مستند سپاسگزاری کرد و سپس پیرامون اهمیت و دست آورد های سفر مقام محترم ریاست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ولایت دایکندی و برنامه های برگزار شده در این زمینه، سخن گفت. آقای دادگر هدف از برگزاری این برنامه را نمایش مستند تهیه شده و نیز گرامی داشت از دست آوردها و افتخارات داکتر صاحب سمر عنوان کرد و گفت: " وقتی ما به کارنامه ها و دست آوردهای پر افتخار داکترسمر مراجعه کنیم، او را یکی از تأثیر گذار ترین شخصیت تاریخ معاصر افغانستان می یابیم که با تلاش های مؤثر و خدمات انسان دوستانۀ خود برای کمک به مردم نیازمند و رنج رسیده ی افغانستان، افتخارات بزرگ و ارزشمندی را ثبت کارنامه خود کرده است".

محمد رجا یک تن از فعالان مدنی ولایت دایکندی، داکتر سمر را شخصیت بی بدیل کشور  توصیف کرد و گفت: "او به دلیل خدمات بزرگی که در طی سه دهه گذشته انجام داده است، تاریخ از آن به نیکویی یاد خواهد کرد و اگر ما به گوشه ها و زوایای مختلف تاریخ کشور مراجعه کنیم، شخصیتی چون داکتر سمر را نمی یابیم."

 آقای رجا داکتر سمر را نمونه و الگوی کامل یک انسان مبارز، متعهد و تلاش گر توصیف کرد و اظهار داشت: "اگر جوایز ملی و بین المللی داکتر سمر به تعداد روز های عمرشان نباشد قطعاً به تعداد ماه های عمرشان خواهد بود و این نشاندهنده آن است که داکتر سمر افتخارات بزرگی را با تلاش های انسان دوستانه خود بدست آورده و از این رو در جامعه افغانستان استثنا و تکرار ناپذیر است."

علاوه براین، گروهی از دختران و پسران آشیانه سمر در ولایت بامیان، ترانه ها و دکلمه های زیبا و تأثیر گذاری را اجرا کردند و در ادامه برنامه، مستند تهیه شده به نمایش گذاشته شد.

قابل یاد آوری است که دفتر ولایتی دایکندی با همکاری اداره ولایت و نهادهای آموزشی و تحصیلی شش برنامه مختلف از جمله "محفل عمومی استقبال"، "محفل تهداب گذاری تعمیر اداری دفتر ولایتی کمیسیون"، "جلسه استماع عامه تحقیق ملی حمایت از قربانیان تروریسم و مخاصمات مسلحانه"، "محفل سخنرانی مقام محترم ریاست کمیسیون در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه ناصر خسرو"، "شام فرهنگی نکو داشت از کارنامه داکتر سیماسمر" و "کنفرانس دست آوردهای یک و نیم دهه تلاش برای توسعه حقوق بشر در ولایت دایکندی" را به مناسبت سفر مقام محترم ریاست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برگزار کرد که در مستند تهیه شده بازتاب داده شده است.


بازنشر این مطلب