گزارش‌های روزانه بازدید:403 تاریخ نشر:2018-01-09

برگزاری ورکشاب جایگاه زنان از دیدگاه فقه و شریعت و قوانین توسط دفتر ساحوی هرات

 

مرکز منابع و مطبوعات دفتر ساحوی هرات

 

کارگاه آموزشی یک روزه‌ای از سوی بخش حمایت از حقوق زنان دفتر ساحوی هرات برای ارتقای ظرفیت ملا امامان و خطبای مساجد نیمروز و کارمندان ریاست ارشاد حج و اوقاف در راستای حمایت از حقوق زنان در ریاست حج و اوقاف ولایت نیمروز برگزار گردید.

این ورکشاب که در آن چهل تن از ملا امامان و کارمندان حج و اوقاف شرکت داشتند به منظور ارتقای سطح دانش و آگاهی‌های ملا امامان و خطبای مساجد شهر زرنج در ارتباط به جایگاه حقوقی زنان از دیدگاه فقه و شریعت و قوانین وضعی افغانستان، جلب توجه ملا امامان برای حمایت از حقوق زنان در خانواده و تبلیغ حقوق زنان از طریق منابر در مساجد و نیز آشنایی با کارکردها، اهداف، فعالیت‌ها و بخش‌های پروگرامی کمیسیون مستقل حقوق بشر برگزار گردید.

در ابتدا، محفل با آیاتی چند از کلام الله مجید مزین گردید. سپس آقای ذکی نوروزی معاون بخش آمبودزمن با ارایه پریزینتشن به معرفی کمیسیون حقوق بشر پرداخت.

آقای نوروزی کمیسیون حقوق بشر را یک نهاد ملی و حقوق بشری معرفی کرد و مبنای حقوقی و قانونی آن را اصول‌نامه پاریس، توافقنامه بن، ماده 58 قانون اساسی و قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون دانست. ایشان در ادامه اهداف کمیسیون را عبارت از نظارت بر رعایت حقوق بشر، تعمیم و حمایت حقوق بشر و نظارت از وضعیت و چگونگی دسترسی افراد به حقوق و ازادی‌های بشری است، برشمرد.

وی همچنین بخش‌های مختلف فعال در کمیسیون حقوق بشر و ساحه کاری هر بخش را مطابق به قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون، روشنی انداخت و در اخیر به دستاوردهای کمیسیون اشاراتی داشت.

آقای تائب حقوقدان و وکیل مدافع فعال در ولایت نیمروز سخنران بعدی بود که با ارایه پریزنتیشن مفصل به بیان جایگاه حقوق زن از دیدگاه شریعت اسلام و قوانین وضعی در افغانستان پرداخت. وی در ابتدا با استفاده از آیات و روایات به بیان واقعی حقوق زن در صدر اسلام پرداخت و با استفاده از احادیث اهمیت توجه اسلام و پیامبر اکرم (ص) را به جایگاه زنان واضح ساخت. سپس با بیان ماده‌های قانونی، حمایت‌های قانونی از زنان را در قوانین مختلف وضعی افغانستان، برای داشتن خانواده سالم و عاری از خشونت بیان نمود.

آقای تائب در ادامه به بیان حق انتخاب همسر، موضوع خواستگاری و جایگاه حقوقی خواستگاری، مسئله کار زنان و حق تعلیم و حق سیاسی زنان و مسئله ملکیت و استقلال اقتصادی زنان، شرایط مهر، حق مسکن، نفقه و میراث زنان و منع تصرف در اموال زنان، حقوق زوج و زوجه و حقوق مشترک بین زنان و مردان را که در قوانین مدنی، قانون منع خشونت علیه زنان و قانون خانواده آمده است پرداخت.

سپس مولوی عبدالرئوف غفوری با تمسک جستن به آیه «و عاشروهن بالمعروف» خشونت علیه زنان را از نگاه دین مقدس اسلام مردود دانست. وی خشونت علیه زنان را به زمان جاهلیت نسبت داد که انواع خشونت‌های جسمی و روحی بر زنان رواداشته می‌شد و زنان از حق تعلیم و تعلم محروم بودند و حق مشارکت در مجالس را نداشتند و بلکه به شکل بی‌رحمانه مورد خشونت قرار گرفته و حق زندگی از انان گرفته می‌شد اما اسلام و پیامبر (ص) به زنان کرامت بخشید و زنان را در خلقت همطراز با مردان دانسته و برتری یک انسان به انسان دیگر را در تقوا دانست. پیامبر اکرم شان انسانی زنان را به انان اعطا کرده و در خیلی از مسایل از مشوره و رای زنان استفاده می‌کرد و همواره به نیکی با زنان امر کرده است و تعلیم و تعلم را بر هر فرد مسلمان اعم از زنان و مردان فرض دانستند و به زنان استقلال اقتصادی بخشیدند و حقوق اقتصادی زنان را تعیین نموده و همواره مسلمانان را سفارش به رعایت حقوق زنان نموده اند.

مولوی حزب‌الله رئیس حج و اوقاف ولایت نیمروز نیز در رابطه به حقوق زنان از دیدگاه اسلام صحبت کرد. وی دین اسلام را دین روشن و کاملی دانست که دارای دیدگاه ارزشی والا نسبت به زنان می‌باشد. وی ضمن جمع‌بندی بیانات دیگر سخنرانان،کمیسیون حقوق بشر را لازمه هر کشور دانستند که به طور مستقلانه موضوع نقض‌های حقوق انسانی را مورد پیگیری قرار دهد و به عنوان یک نهاد بی‌طرف جامعه را بسوی تامین عدالت اجتماعی رهنمون شود. وی با اذغان به کلام الهی خشونت علیه زنان را مردود دانسته و وظیفه علما دانست که با استفاده مفید از منبر و مسجد شیوه و رفتار انسانی و اسلامی با زنان را در خانواده ها به خوبی برای مردم اطلاع رسانی نمایند تا مردم از مکلفیتهای شرعی و قانونی خود در مورد چگونگی رفتار با زنان باخبر شوند. ایشان با وجود اینکه گفته می شود در اسلام نکاح صغار وجود داشته اما با توجه به وضعیت آب و هوایی عربستان و رشد جسمانی دختران آن دیار که متفاوت از افغانستان می باشد، ازدواج زیر سن را خشونت دانست چرا که هم رشد جسمانی دختران زیر سن در افغانستان به حد کافی نیست و هم مردان افغانستان آنچنان که باید از روش و سلوک نیکوبرخوردار نیستند، بناء ملا امامان و مولوی ها نباید در چنین نکاحی حضور بهم رسانند.

قابل ذکر است که در این برنامه آموزشی اگاهی اشتراک  کنندگان در مورد جایگاه حقوقی زنان در فقه و شریعت و در قوانین افغانستان که برگرفته از شریعت می باشند ، ارتقا یافت.

اشتراک کنندگان تعهد سپردند که به ترویج و آگاهی دهی حقوق زنان از طریق منابر اقدام نموده و مردم را به اعاده حقوق زنان و ارج گذاری آن در خانواده ترغیب نمایند. این برنامه آموزشی با قرائت دعاییه ای به پایان رسید.


بازنشر این مطلب