گزارش‌های روزانه بازدید:434 تاریخ نشر:2018-01-09

گزارش تجلیل از روز جهانی خط بریل توسط دفتر ساحوی هرات

 

مرکز منابع و مطبوعات دفتر ساحوی هرات

بخش حمایت از اشخاص دارای معلولیت دفتر ساحوی هرات از 14جدی روز جهانی خط بریل طی محفلی تجلیل نمود. در این محفل که بیش از 40 تن از اعضای نهادهای جامعه مدنی، نهادهای روشندلان، معلولین و فامیل‌هایشان اشتراک نموده بودند، ابتدا آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد، سپس سیدعبدالقادر رحیمی رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات ضمن عرض خیرمقدم و خوش‌آمدگویی به حاضرین در مورد اهمیت خط بریل صحبت نمود. وی گفت که خط وسیله ارتباط بوده و با آن می‌توانیم با افراد ارتباط برقرار کنیم و روشندلان از طریق خط بریل می‌توانند نیازمندی‌های خویش را مرفوع سازند. البته در افغانستان هنوز به این مهم زیاد پرداخته نشده و روشندلان در زمینه دسترسی به آموزش و نیز خط بریل با مشکلات جدی روبرو هستند. همچنین باید تمامی قوانین داخلی کشور به خط بریل نیز تهیه گردد تا روشندلان از قوانین باخبر شوند. آقای رحیمی در اخیر ابراز امیدواری نمود که تجلیل از این روز پیامی باشد برای حمایت از روشندلان و نیز زمینه‌سازی باشد برای پیشرفت این اقشار در آموزش و دسترسی به خط بریل.

بعدا قاضی عبدالرحمن شریفی مسئول مجمع ملی نهادهای معلولین در مورد تاریخچه خط بریل صحبت‌های همه جانبه ایراد نموده و نیز از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دفتر ساحوی هرات ابراز خورسندی و قدر دانی نموده که از این روز یادآوری نموده و روشندلان را حمایت نمودند. بعدا آقای فروتن آمر لیسه مسلکی روشندلان نیز سخنانی ایراد داشته و نیز پیشرفت‌های روشندلان را در زمینه دسترسی به خط بریل یادآوری نموده و علاوه داشت که از 10 سال بدینسو در قسمت معلولین، خصوصا روشندلان در ولایت هرات کار زیاد انجام شده است و چندین تن از روشندلان تا دوره لیسانس آموزش دیده اند. همچنین معضلاتی که فعلا روشندلان با آن روبرو هستند کمبود مواد و وسایل خط بریل است و نیز عدم ارتقای ظرفیت روشندلان و عدم به کار گماری ایشان در نهادهای دولتی و غیردولتی می‌باشد که باید در این زمینه دادخواهی صورت گیرد. همچنین در مورد لیسه مسلکی روشندلان در ولایت فراه نیز معلومات داد که این لیسه تمام تشکیل آن از مرکز آمده اما  در ولایت  فراه ایجاد نشده و پرسونل آن در دیگر ادارات دولتی شامل شده اند و قرار شد این موضوع در سفر به ولایت فراه از جانب بخش حمایت از اشخاص دارای معلولیت پیگیری شود.

بعدا آقای فرهنگ مسئول بخش بهزیستی ریاست کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین و لایت هرات صحبت نموده و علاوه داشت که تجلیل از چنین روزهایی دستاوردی برای مدافعین حقوق  اشخا ص دارای معلولیت است. سپس آقای احدی یک تن از روشندلان موفق ولایت هرات مقاله‌ای به خط بریل را به خوانش گرفته و در اخیر آقای امیری با ابراز تشکر و قدردانی از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که از این روز تجلیل نمودند،  با ختم دعائیه محفل را به پایان رسانید.


بازنشر این مطلب