گزارش‌های روزانه بازدید:565 تاریخ نشر:2018-01-09

نظارت از وضعیت حقوق بشری مریضان شفاخانه معتادین ولایت هلمند

 

دفتر ولایتی هلمند

بهتاریخ ۱۴ جدی رئیس دفتر ولایتی هلمند با مسوول بخش حمایت و توسعه حقوق زنان از وضعیت حقوق بشری وچگونگی وضعیت صحی معتادین شفاخانههای  ۲۰ بستر و ۸۰ بسترکه در یک محل موقعت دارند نظارت بهعمل آورد.

در جریان گفتگوها با مسوولین شفاخانههای متذکره تاکید زیادی به‌ بهبود وضعیت حقوق بشری وچگونگی راه‌های بهتر شدن و خوبتر تداوی کردن معتادین صورت گرفت. خانم معروف از مسئولین این شفاخانه‌ها خواست تا خدمات بهتر را در راستای تداوی و ترک اعتیاد آنها در نظر بگیرند تا با ادغام مجدد آنها به جامعه و خانواده‌هایشان، سبب خدمت به جامعه انسانی شده باشند.

شفاخانه معتادین مواد مخدر که بیشتر مردان را تحت تداوی قرار می‌دهد توسط ریاست صحت عامه، موسسه کولمبو پلان و موسسهای نیل تمویل می‌گردد. این مرکز برعلاوه توزیع خدمات صحی برای معتادین دارای، میدان تفریح، وسایل موسیقی و سالون تلویزیون بوده  و مریضان معتاد  با آنها مصروف اند.

رئیس شفاخانه متذکره مدت تداوی در این مرکز را ۴۵ روز گفتند. اما مریضان به خواست خود شان می‌توانند این مدت را الی شش ماه تمدید نمایند. فعلاً به تعداد ۱۰۰ مریض تحت معالجه قرار دارند و به تعداد ۱۰ تن از خانمها را در خانه‌های شان تحت تداوی قرار داده است. رئیس شفاخانه اضافه نمود که ۸۰٪ افراد نظامی/ پولیس در این شفاخانه بستر است که آنها ادعا دارند که قومندانان خط اول به عوض معاش برایشان صرف مواد مخدر میدادند.

مشکلات موجود در این شفاخانه را مسولین چنین اظهار داشت که ریاست صحت عامه و ریاست کار و امور اجتماعی با این شفاخانه همکاری نمینمایند که فعلاً شفاخانه متذکره ملا امام، معلم سوادآموزی، و کورس‌های تربیوی مسلکی و موتر امبولانس ندارد و غدای مکفی و با کیفیت که مناسب ضرورت بدن مریضان باشد، تهیه نمی‌شود. چندین بار با ریاست صحت عامه، مقام ولایت و وکلای شورای ولایتی  مشکلات را شریک نمودیم اما تا فعلآ هیچ توجه صورت نگرفته است.

یکتن از داکتران این شفاخانه عوامل اصلی روی کردن به اعتیاد دوباره به مواد مخدر را چنین بیان نمود که ۹۸٪ مریضان بعد از تداوی دوباره معتاد می‌شوند. عوامل آن بیکاری، ناامنی، کشت کوکنار، خرید و فروش به صورت آزادانه و قابل دسترس بودن مواد است  واضافه نمود که: «اعتیاد به مواد مخدر نه تنها افراد معتاد، بلکه هر فرد از افراد جامعه را تهدید می‌کند و هيچ فاصله و فرقی، بين فقير و دارا و باسواد و بي‌سواد نمی‌گذارد و به هركس كه با آن در تماس باشد نیز آسيب می‌رساند.»

هم چنان بنا به گفتۀ این داکتر: «مواد مخدر غرور و احساسات را از بین میبرد و هوش و حافظه و صفت‌هاى پسنديدۀ انسانی را تضعیف می‌کند و سرانجام، افراد معتاد را به فلاکت و بدبختی کشانده در گوشه‌های انزوا به هلاکت میرساند.» وی از دولت و نهادهای همکار خواست که باید اولاً ساقیخانهها را دولت  بسته نموده و کسانیکه به خرید و فروش موادمخدر دست دارند مورد تعقیب عدلی قرار داده شوند. همچنان زمینه کار را برای همه جوانان وتحصیل کرده‌ها مساعد سازند. 


بازنشر این مطلب