گزارش‌های روزانه بازدید:485 تاریخ نشر:2018-01-31

جلسه تحکیم روابط و همکاری میان دفتر ساحوی بامیان و قومندانی امینه ولایت بامیان

دفتر ساحوی بامیان

جلسه‌ای به منظور معرفی و تحکیم روابط و همکاری میان دفتر ساحوی بامیان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و قومندانی امنیه ولایت بامیان باحضور رئیس دفتر ساحوی بامیان و قومندان امنیه به تاریخ 9/11/1396 در قومندانی امنیه برگزار گردید.

دراین جلسه، محترم خانم زهرا معتمدی، رئیس دفترساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دربامیان، ضمن اشاره به فعالیت‌های نظارتی و آموزشی کمیسیون به منظور ارتقای سطح آگاهی و بهبود عملکرد پولیس، خواهان تقویت همکاری میان این دو نهاد گردیده و قومندانی امنیه را به توجه و همکاری بیشتر در زمینه برنامه‌های حقوق بشری بخصوص بهبود وضعیت پولیس اناث فراخواند و از همکاری‌های قبلی مسئولین قومندانی امنیه در راستای اجرای فعالیت‌های آموزشی و نظارتی کمیسیون قدردانی نمود. ایشان با قومندان امنیه ولایت بامیان راجع به برگزاری یک برنامه آگاهی دهی برای اعضای پولیس اناث توافق نمودند که در روزهای آینده دایر گردد.

سپس محترم آقای عبدالمتین ایزدیار، قومندان امنیه ولایت بامیان به صحبت پرداخته؛ ضمن تشکر از فعالیت‌های کمیسیون در راستای بهبود وضعیت پولیس، آمادگی خویش را برای هرگونه همکاری با کمیسیون ابراز نموده و اظهار داشت که قوماندانی امنیه بامیان آماده هرگونه همکاری و فراهم نمودن سهولت برای  طرح و تطبیق برنامه‌های آموزشی و نظارتی کمیسیون می‌باشد.

دراخیر رئیس دفترساحوی بامیان ضمن قدردانی از قومندانی امنیه، خاطر نشان ساخت که هدف کمیسیون، ترویج و نهادینه‌سازی ارزش‌های حقوق بشری است و ارگانهای اجرایی مانند پولیس مکلف به رعایت و حمایت از این ارزش‌ها، هستند. خانم متعمدی اظهار داشت که کمیسیون در حیطه صلاحیت‌های قانونی خویش با نهادهای دولتی و ارگان‌های امنیتی همکار بوده و تلاش می‌کند که این همکاری‌های برای رعایت حقوق بشر و نهادینه شدن ارزش‌های حقوق بشری بیشتر شود.


بازنشر این مطلب