گزارش‌های روزانه بازدید:498 تاریخ نشر:2018-02-03

خلاصه کارکرد بخش نظارت و بررسی از تخطی‌ها در دفتر ولایتی فاریاب

دفتر ولایتی فاریاب

بخش نظارت و بررسی دفتر ولایتی فاریاب به اساس برنامه عمل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان فعالیت‌های پیش بینی شده را درسال مالی (1396)  با وجود ناامنی و نبود حاکمیت دولتی در بعضی مناطق، انجام داده که خلاصه فعالیت و نتایج آن را می‌توان چنین برشمرد:

1-     پذیرش (680) تن از مراجعین و ثبت (540) شکایت، که از جمله این شکایت‌های ثبت شده (127) مورد آن، نقض حقوق بشری تشخیص و قضایایی مذکور که شامل حق حیات، حق کرامت انسانی، حق آزادی امنیت شخصی، حق طی مراحل قانونی، حق آزادی ازدواج، حق ملکیت، حق سلب آزادی شدگان، حق تعلیم وتربیه و حق آزادی گشت‌وگذار بود از طریق ارگان‌های ذیربط دولتی خاصتا ارگان عدلی و قضایی نظارت و پیگیری گردید و در حمایت از حقوق بشری شان، با همکاری ارگان‌های مذکور، (66) قضیه  حل‌وفصل گردید.

2-     این بخش توانست (47) بار از محلات سلب آزادی خاصتا محبس و توقیف‌خانه نظارت به عمل آورد  و برعلاوه که وضعیت معیشتی و حقوق بشری متهمین و محبوسین به همکاری مسئولین محبس و توقیف‌خانه بهبود یافت. (47) تن از زندانیان که بدو ن دلایل الزام (اکمال حبس، بری‌الذمه از طریق محاکم و توقیف‌های غیرقانونی) نگهداری می‌شدند، شکایت‌های شان ثبت و از طریق مدیریت محبس و ثارنوالی تعقیب، که در نتیجه همکاری ارگان‌های ذیربط  تمام (47) تن از محلات سلب آزادی رها گردیدند.

3-     نظارت از وضعیت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از محلات شهر میمنه، ولسوالی پشتونکوت، خان چارباغ و ولسوالی اندخوی و خانه پری (90) قطعه فرم نظارت از پنج حق بشری.

4-     نظارت و اشتراک در جلسه تطبیق فرامین رییس‌جمهور که در جلسه مذکور در همکاری اعضای جلسه (321) دوسیه  محبوسین بازنگری گردید که (28) تن مرد، (5) تن  زن شامل عفو فرامین ریاست‌جمهوری و (148) تن مرد و (5) تن زن از مزایای تخفیف فرامین مذکور مستفید گردیدند.

5-     برگزاری (4) جلسه دادخواهی در شهر میمنه و ولسوالی‌های چهار گانه اندخوی با مقامات پولیس، ثارنوالی، محکمه، جامعه مدنی و نهادهای ذیربط روی تحکیم و تطبیق قانونیت و رسیدگی به نقض‌های حقوق بشری که در نتیجه، از آدرس جلسات مذکور پنج تن که بی‌سرنوشت بودند، در اثر دادخواهی‌های متواتر تعیین سرنوشت و به نسبت ازدیاد متهمین و کمبود اتاق یک باب تعمیر اعمار و در اجراأت ارگان عدلی و قضایی سرعت عمل به وجود امد.

6-     تحقیق ملی حمایت از قربانیان جنک و جرایم تروریستی و برگزاری یک جلسه استماع عامه، دو جلسه فوکس گروپ و خانه‌پری صد قطعه سوال‌نامه قربانیان جنک و جراییم تروریستی.


بازنشر این مطلب