گزارش‌های روزانه بازدید:607 تاریخ نشر:2018-02-03

جلسه آموزشی برای پولیس اناثیه قومندانی امینه ولایت بامیان

دفتر ساحوی بامیان

بخش آمبودزمن دفتر ساحوی بامیان به منظور ارتقای ظرفیت پولیس اناثیه قومندانی امینه ولایت بامیان در رابطه به موضوعات حقوق بشری و هماهنگی بیشتر میان این دونهاد جلسه‌ای آموزشی را به تاریخ 11/11/1396 در سالن جلسات آن نهاد برگزار کرد. در این جلسه به تعداد 27 پولیس که شامل 25 زن و 2 مرد می‌شدند اشتراک داشتند. 

زهرا معتمدی رئیس دفتر ساحوی بامیان در صحبت‌های افتتاحیه شان هدف از برگزاری جلسه را حمایت از حقوق پولیس اناثیه قومندانی خواند. ایشان افزود که دفتر ساحوی بامیان در سال پیشرو تلاش دارد تا برنامه‌های آموزشی و حمایتی از حقوق زنان را تقویت بخشد و در راستای حمایت از آن‌کمیته دادخواهی از حقوق زنان را تشکیل داده و از آن‌ها خواست که نماینده شورای پولیس اناثیه نیز عضویت آن را داشته باشند. به باور معتمدی اولین گام برای تحقق و تامین حقوق بشری افراد آگاه بودن آن‌ها از حقوق بشری شان می‌باشد بناً کمیسیون برآن شده است تا پولیس زنان را در جهت موضوعات حقوق بشر ارتقای ظرفیت دهد چون نقش آن‌ها در برقراری عدالت و تامین امینت جامعه بخصوص زنان بسیار حائز اهمیت است. رئیس دفتر ساحوی بامیان هم چنان یادآور گردید که قومندانی امینه ولایت بامیان براساس تفاهم نامه همکاری میان کمیسیون و ارگانهای امنیتی تلاش نماید که در جهت ارتقای ظرفیت کارمندان خویش توجه نموده و زمینه‌ای را برای افراد بی‌سواد و کم‌سواد مهیا سازد تا آن‌ها از سواد بی‌بهره نمانند. ایشان از قومندانی امینه خواست که برای افزایش سهولت و کارایی و موثریت کاری کارمندان خویش یک فضای سالم و مصئون کاری را به دور از تبعیض جنسیتی، قومی، لسانی و سمتی به وجود آورده و امکانات و زمینه‌های ارتقاء و پیشرفت کاری در اختیار همه قرار داده شود. خانم معتمدی در ادامه صحبت هایش مبارزه با فساد اداری را از جمله وظایف همه افرادی که در موقف مقدس پولیس هستند خواند و از اشتراک کنندگان خواست تا در کنار کمیسیون مستقل حقوق بشر برای ترویج، احترام و رعایت اصول و ارزشهای حقوق بشری از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.

بعد از آن محمدعلی لکزی آمر امنیت قومندانی امنیه ولایت بامیان، بابت برگزاری برنامه‌های آموزشی کمیسیون سپاسگذاری نموده و قومندانی را متعهد به ایجاد فضای کاری سالم و مصئون خواند. ایشان اذعان داشت که در ولسوالی‌های شیبر، سیغان و کهمرد پولیس زن نیست و قومندانی امینه تلاش دارد که با ترغیب آن‌ها پولیس زن را در آن ولسوالی‌ها اعزام نماید. لکزی هم چنان یادآورد شد که قومندانی امینه ولایت بامیان در راستای ارتقای ظرفیت آن‌ها اقدام کرده است که 5 نفر از پولیس اناثیه در کشور ترکیه مصروف درس و آموزش هستند. آمر امینت بیان کرد که قومندانی امینه ولایت بامیان نظر به هدایت وزارت امور داخله، ترانسپورت انتقال کارمندان خویش را به دلیل وضعیت امنیتی قطع کرده است ولی به آن وزارت پیشنهاد داده است که برای کارمندان‌اش پول ترانسپورت داده شود. لکزی در قسمت ایجاد سهولت برای زنان در قومندانی یادآورد شد که کودکستان را ایجاد نموده است.

در قسمت دوم این جلسه عبدالرؤف شایان آمر بخش آمبودزمن دفتر ساحوی بامیان، وظایف، صلاحیت‌ها و طرز فعالیت بخش آمبودزمن را معرفی کرد و برای پولیس اناثیه اطمینان داد که مصاحبه آن‌ها به صورت محرم حفظ می‌گردد و برای اعاده‌ی حقوق شان دادخواهی صورت می‌گیرد. ایشان در مورد فورم‌های مصاحبه با پولیس زنان بیان کرد که این مصاحبه به منظور ایجاد فضای مصئون و سالم کاری انجام می‌شود تا آن‌ها به دور از دغدغه آزار و اذیت جنسی و کلامی کار و فعالیت نمایند. هم چنان شایان دراین جلسه موضوع خشونت علیه زنان، عوامل  و زمینه‌های آن را نیز مورد بحث قرار داد.

در اخیر جلسه پولیس اناثیه وعده سپردند که بعد ازاین با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همکاری بیشتری داشته باشند و برای ایجاد فضای کاری سالم و مصئون در ادراه شان تلاش نمایند.


بازنشر این مطلب