گزارش‌های روزانه بازدید:549 تاریخ نشر:2018-02-03

توزیع 170 پایه ویلچیر برای افراد دارای معلولیت در ولایت هرات

دفتر ساحوی هرات

به تعداد یکصدوهفتاد پایه ویلچیر برای افراد دارای معلولیت در ولایت هرات توزیع گردید. در مراسمی که بهمناسبت توزیع این ویلچیرها برای افراد مستحق، توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و موسسه حمایت نسل افغان برگزار شد ابتدا آیاتی از کلام الله مجید قرائت گردید، سپس سیدعبدالقادر رحیمی رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در حوزه غرب، طی سخنرانی‌اش به مشکلات افراد دارای معلولیت اشاره کرد و گفت: «از جلمه مشکلات افراد دارای معلولیت یکی هم کمبود  یا فقدان وسایل کمکی می‌باشد که با وصف کمک‌های موسسات مختلف مانند صلیب سرخ، کماکان در بعض ولایات و یا مناطقی که دسترسی افراد معلول به این وسایل محدود است، یک مشکل عمده بهشمار می‌رود.» آقای رحیمی افزود، چنین اقدامات نوعدوستی نه تنها که کمک و معاونت بهشمار می‌رود بلکه این روند می‌تواند تشویق کننده حمایت‌های ثمر بخش در آینده گردد.

خانم ثریا رحیمی محتسب‌زاده رئیس موسسه حمایت نسل افغان نیز در سخنان خود گفت: «با چرخیدن چرخ ویلچر معلول، جهان خواهد چرخید.» وی افزود، محفل امروز ما متفاوت از دیگر محافل است چون آنعده عزیزانی که که بهخاطر نداشتن ویلچر رنج و مشقت را متحمل گردیده اند، امروز مشکل شان برطرف می‌گردد.

آقای پرویز آرزو یکتن از فرهنگیان نیز در این مراسم در مورد صحت و سلامتی که یک موهبت الهی است صحبت نمود و گفت: «هیچ ضمانتی در قسمت اینکه ما هم معلول نشویم وجود ندارد و باید کوشش کنیم که صحت و سلامتی که نعمت خداوند است از ما گرفته نشود.» کمک به همنوعان از جمله کارهای پسندیده هم از نظر اسلام و هم از نظر حقوق بشری محسوب می‌شود. وی افزود؛ این کمک‌ها (ویلچر و سایر وسایل مخصوص معلولین) کمک‌های شورای هراتیان مقیم آلمان و اشخاص خیّر است که از شش ماه بدین طرف تلاش گردید تا بعد از طی مراحل گمرکی به مستحقین توزیع شود.

وحید پیمان معاون شورای شهر هرات نیز دیگر سخنران این مراسم بود. وی گفت: «فاصلۀ طولانی میان هامبورگ و هرات می‌تواند باشد اما نوعدوستی هرگز این مسایل را مد نظر نمی‌گیرد. خوشا بهحال آنعده از هموطنان که لبخند شادی را بر لبان این عزیزان آفریده و می‌آفرینند.» وی در قسمت دیگری از صحبت هایش گفت؛ در قسمت پلان‌های انکشافی باید گفت که وقتی امکان‌پذیر و درست می‌باشد که مشکلات افراد دارای معلولیت نیز مد نظر گرفته شود و بهشکل کارشناسانه مشکلات افراد دارای معلولیت شناسایی و در رفع آن تلاش صورت گیرد.

در اخیر مراسم ،عبدالعلی بارکزی مسئول بنیاد خیریه انفاق و نوعدوستی پیرهرات به نمایندگی از معلولین ولایت هرات، از شورای هراتیان مقیم هامبورگ کشور آلمان، کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر ساحوی هرات و موسسه حمایت نسل افغان، ابراز امتنان نمود که با همکاری ثمر بخش‌شان توانستند برای تعدادی از نیازمندان وسایل کمکی، به تعداد 170 پایه ویلچیر توزیع نمایند. 

مراسم با قرائت دعاییه و توزیع ویلچرها برای افراد دارای معلولیت به پایان رسید.


بازنشر این مطلب