گزارش‌های روزانه بازدید:564 تاریخ نشر:2018-02-07

امضای قرارداد همکاری با سه رادیوی محلی در مزار شریف

دفتر ساحوی مزارشریف

مسئولان سه رادیوی محلی در شمال کشور با حضور در دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر قرارداد همکاری با این دفتر امضا کردند. بر مبنای این قرارداد، دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در مقابل تهیه و نشر برنامه‌های حقوق بشری، از این رادیوها حمایت مالی می‌کند.

این قراردادها به روز دوشنبه 16 دلو میان احمدجاوید افغان صاحب امتیاز رادیو شهروند، فریده‌رحیم عزیری صاحب امتیاز رادیو سرایش، و حبیب‌الله قیومی مدیر مسئول رادیو انبیر از یکسو و رازقداد گلزاری آمر بخش تعلیمات دفتر ساحوی شمال کمیسون مستقل حقوق بشر از سوی دیگر به امضا رسید و از جانب قاضی سیدمحمد سامع رئیس دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر منظور گردید.

قاضی سامع در هنگام امضای قراردادها، برنامه‌های مورد توافق را کار مشترکی از سوی اداره این رادیوها و کمیسیون مستقل حقوق بشر در راستای ترویج و تحکیم ارزش‌ها و آموزهای حقوق بشر و به ویژه در جهت تقویت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه همچون معلولان، کودکان و زنان دانست. او گفت برای ما بسیار مهم است که برنامه‌ها از کیفیت و غنامندی لازم برخوردار باشد تا بتواند تاثیرگذاری مثبت بر روی افکار عمومی ساحه تحت پوشش رادیوها داشته باشد.

در این دیدار فریده رحیم عزیزی صاحب امتیاز رادیو سرایش با ابراز مسرت از اعتماد ریاست دفتر ساحوی کمیسیون اطمینان سپرد که تلاش لازم را به خرج خواهد داد تا برنامه‌های حقوق بشری غنامند و مفید باشد.

بر مبنای این قراردادها هر سه رادیو برنامه‌های هفته‌واری تهیه و نشر خواهند کرد اما موضوعات متفاوت خواهد بود. رادیو شهروند در سمنگان برنامه‌هایی در رابطه به معلولان و زنان به نام «همت» تهیه و نشر می‌نماید، رادیو سرایش در جوزجان برنامه‌هایی پیرامون حقوق اطفال به نام «نهال» به نشر می‌سپارد، و رادیو انبیر در سرپل به تهیه و نشر برنامه‌هایی در باره حقوق زنان به نام «نیمه دیگر» می‌پردازد.

گفتنی است رادیوهای انبیر و شهروند در سال گذشته نیز با دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر همکاری‌های مشابهی داشتند و رادیو سرایش از جوزجان به جای رادیو ارمغان همکار دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر گردیده است. قاضی سامع با ابراز رضایت از نحوه همکاری رادیو ارمغان و مدیر مسئول آن رسول سرداش افزود؛ از انجایی که رعایت مسئله جندر برای ما مهم می‌باشد، تصمیم گرفتیم حد اقل یکی از طرف‌های همکار ما یک بانو باشد و به این خاطر قرارداد امسال را با رادیو سرایش بستیم که امتیاز آن به یک بانو تعلق دارد.


بازنشر این مطلب