گزارش‌های روزانه بازدید:336 تاریخ نشر:2018-02-11

وظایف ادارات و نهادها در تطبیق قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت

دفتر ساحوی کندز

تطبیق قوانین، مقررات، لوایح و رهنمودها در تمام امور به وقت و زمان معینه واجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات واهداف به ادارات و نهادها سپرده می‌شود، یکی از وظایف و مکلفیت‌های ادارات و نهادها بوده و برمبنای همین وظایف و مکلفیت‌های ادارات در راستای تطبیق قوانین و بخصوص تطبیق قانون حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت، بخش افراد دارای معلولیت جلسات را در شهر تالقان ولایت تخار دایر و روی مکلفیت‌های ادارات بحث و تبادل نظر نمود.

جلسه که به اشتراک 40 تن از زنان ورثه شهدا و معلولین و دیگر اصناف شهر تالقان در مرکز اتحادیه اجتماعی ورثه شهدا و معلولین دایر گریده بود، روی وظایف و مکلفیت‌های ادارات دولتی و غیردولتی در قبال قوانین و بخصوص قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت، مواد کنوانسیون اشخاص دارای معلولیت در راستای بهبود وضعیت حقوق بشری افراد دارای معلولیت، وظایف ومکلفیت‌های علما و متنفذین محل و شوراهای محلی در استخدام و در همکاری با افراد دارای معلولیت بحث صورت گرفت و وظایف هر اداره و نهاد مطابق مواد قانون حقوق و امتیازات توضیح و تشریح گردید.

محمدنادر جلالی رئیس اتحادیه ورثه شهدا ومعلولین ولایت تخار و تعدادی از اشتراک کنندگان جلسه با انتقاد از کارکردهای دولت در راستای استخدام معلولین واجد شرایط، عدم معرفی معلولین جهت تداوی به خارج کشور،عدم معرفی ورثه شهدا جهت آموزش و فراگیری علم و دانش به داخل و خارج کشور و نبود کورس‌های بازتوانی و آسایشگاه‌ها و دیگر موارد حقوق بشری که در راستای بهبود وضعیت حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت نقش اساسی دارد، صحبت نموده و خواهان تطبیق قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت شدند.

اشتراک کننده‌ها ضمن قدردانی از کمیسیون و دادخواهی‌های آنها در راستای استخدام افراد دارای معلولیت و واجد شرایط و بهبود وضعیت حقوق بشری آنها ادارات تخار را متهم به عدم تطبیق این قانون نموده و خواستار تطبیق قانون و مقررات و بخصوص قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت شدند و در ضمن خواهان توزیع نمرات رهایشی، تفریحگاه‌ها و راه‌های تسهیلاتی (رمپ) و مراکز تداوی بیشتر و بهتر معتادین در سطح ولایت تخارمی‌باشند.

همچنان تعدادی از افراد دارای معلولیت که معتاد به مواد مخدر هستند از جوانان خواستند که به مواد نشه‌آور روی نیاروند و نیز این افراد از شهروندان تخاری خواستند که همراهی شخص معتاد مثل یک مریض رفتار کنند و نه همانند یک فرد بدکار و مجرم.

قابل یادآوریست که با در نظر داشت یافته‌ها و چالش‌های فرا راه معتادین و اشخاص دارای معلولیت از جریان جلسات با روسای معارف، کار و امور اجتماعی، کمیته سویدن، حج و اوقاف و رئیس شفاخانه 40 بستر معتادین بحث‌های صورت گرفت و مشکلات آنها با ادارات ذیربط در میان گذاشته شد.

عبدالسمیع ابدیار رئیس معارف ولایت تخار که جدیدن به صفت رئیس استخدام شده، وعده هر نوع همکاری را در راستای باسواد ساختن و آموزش و پرورش با کمیسیون داده و رئیس کار و امور اجتماعی استخدام افراد دارای معلولیت واجد شرایط را یکی از حقوق اساسی معلولین دانسته و اضافه نمود که به تعدادی هفت تن از معلولین واجدین شرایط را به صفت مأمور و اجیر استخدام نموده است و ذریعه مکاتب نمبر 66 تاریخ 1/10/1396 و مکتوب 61مورخ 10.1./1396 از ادارات خواسته است که مطابق ماده 22 قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت سه فیصد سهمیه معلولین واجد شرایط را در صورت تقاضای خود آنها در استخدام‌هایشان در نظر بگیرند و مطابق ماده 24 این قانون در توزیع نمرات رهایشی در مرکز و ولایات با تخفیف 50 فیصد برای معلولین بی‌سرپناه اختصاص بدهند و ادارات دولتی حین طراحی ساختمان‌ها، اماکن، تفریحگاه‌ها و ورزشگاه‌ها و ترانسپورت سهولت‌های لازم را بمنظور رفت و برگشت معلولین فراهم نمایند و حقوق معلولین و ورثه شهدا را در نظر بگیرند.

همچنان محمدسخی مدیر اجرائیه ریاست حج و اوقاف وعده نمود که با توزیع دکاکین ریاست حج و اوقاف سهیمه افراد دارای معلولیت را در نظر می‌گیرند و جهت خود کفایی و به پا ایستادگی معلولین سعی و تلاش خواهند نمود و سمیع الله محمودی مسول بازتوانی کمیته سویدن توزیع اندام‌های مصنوعی و وسایل مورد ضرورت معلولین را یکی از وظایف و مکلفیت‌های کمیته سویدن دانسته و هر نوع کمک و مساعدت را برای اشخاص دارای معلولیت دین ایمانی و وجدانی این کمیته دانست.


بازنشر این مطلب