گزارش‌های روزانه بازدید:450 تاریخ نشر:2018-03-14

نقش ادارات در تطبیق اسناد ملی و بین‌المللی در راستای بهبود وضعیت حقوق بشری افراد دارای معلولیت

بخش افراد دارای معلولیت دفتر ساحوی کندز، جلسه آگاهی‌دهی را با شرکت 26 تن از اصناف مختلف جامعه درتالار آمریت کار و امور اجتماعی ریاست کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولیت ولایت بدخشان در شهر فیض‌آباد، بتاریخ 21 حوت سال روان دایر نمود.

اشتراک کنندگان که اکثریت آنها را ورثه شهدا و معلولین تشکیل میداد، طی این جلسه آگاهی‌دهی با مواد قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت، حق صحت، حق تعلیم و تربیه، وظایف و مسولیت‌های ادارات در قبال معلولین و تطبیق قانون حقوق و امتیازات و دیگر مواد کنوانسیون اشخاص دارای معلولیت آشنایی حاصل نموده و خواهان تدویر همچو جلسات و نشست‌ها از کمیسیون مستقل حقوق بشر شدند.

مسئول بخش افراد دارای معلولیت با اذعان به اين که زنان و دختران دارای معلوليت غالبا در معرض خطر بيشتری هم در درون و هم در بيرون خانه می‌باشند و مورد خشونت، آسيب، يا سوء استفاده، غفلت، يا برخوردهای ناآگاهانه، سوء رفتار و يا استثمار واقع می‌گردند و با اذعان به اين که کودکان دارای معلوليت بايستی از بهرمندی کامل از حقوق بشر و آزداي‌های بنيادين بر مبنای برابر با ساير کودکان برخوردار گردند، با اشتراک کنندگان بحث صورت گرفت و از اشتراک کنندگان تقاضا گردید که در برابر افراد دارای معلولیت و بخصوص اطفال معلول از صبر و حوصله کار بگیرند و به کرامت انسانی و اسلامی آنها احترام قایل شوند و به تمامی حقوق و امتیازات آنها رسیدگی صورت بگیرد.

یکتن از اشترک کنندگان جلسات آگاهی و ظرفیت‌سازی را در موارد مختلف حقوق بشری ستود و از دولت خواهان تطبیق قانون حقوق و امتیازت افراد دارای معلولیت شد. این اشتراک کننده ضمن شکایت از عدم تطبیق قوانین و مقررات در راستای بهبود وضعیت حقوق بشری افراد دارای معلولیت، از دولت و نهادهای همکار خواست تا تطبیق قانون اشخاص دارای معلولیت را در اولویت کاری خویش قرار بدهند و در راستای نهادینه شدن این قانون از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نورزند.

آموزگار بخش قالین بافی ایجاد حرفه و شغل را جهت خود کفایی و ایستادگی معلولین در جامعه و خانواده‌ها مهم دانسته و از دولت و نهادهای همکار خواست تا با ایجاد زمینه‌های کاری و مصروفیت‌های سالم در خود کفایی معلولین بکوشند و از این طریق مصدر خدمت به هموطنان آسیب‌پذیر و محروم جامعه گردند.

در اخیر اشتراک کننده‌ها از دولت خواستند، که:

  • در استخدام افراد دارای معلولیت از روابط جلوگیری بعمل آورد.
  • تطبیق قانون حقوق وامتیازات را دولت در اولویت کاری خویش قرار بدهد.
  • برای زنان معلول وورثه شهدا بر علاوه معاشات شان دولت کمک های اعاشوی توزیع نماید.
  • برای اطفال معلول وسو تغذی کمک های مواد اعاشوی توزیه نماید.
  • جهت تشویق اطفال معلول در مکاتب، دولت باید تشویقه ولوازم درسی همانند قرطاسیه با توزیع نماید

بازنشر این مطلب