گزارش‌های روزانه بازدید:303 تاریخ نشر:2018-04-08

تاکید بر حمایت حقوق بشر در دیدار رئیس دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر و قوماندان جدید ولایت بلخ

دفتر ساحوی مزارشریف

در دیدار رئیس دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر و قوماندان جدید التقرر ولایت بلخ  که به روز پانزدهم ماه حمل صورت گرفت، دو طرف بر حمایت از حاکمیت قانون و رعایت حقوق بشر تاکید کردند.

قاضی سید محمد سامع رئیس دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر در حالی که آمران بخش های مختلف این دفتر او را همراهی می کردند با حضور در دفتر قوماندانی امنیه بلخ، تقرر او را در این سمت تبریک گفته ابراز امیدواری کرد که توجه به تامین و رعایت حقوق بشر افزایش یابد.

قاضی سامع گفت همانطور که در گذشته با قوماندان های دیگر امنیه ولایت بلخ همکار بودیم در کنار شما نیز در راستای حاکمیت قانون قرار خواهیم گرفت و آرزو مندیم بتوانید در این زمینه سرفراز باشید.

در این دیدار پاسوال محمد اکرم سامح قوماندان جدیدالتقرر ولایت بلخ گفت هدف من خدمت به مردم و بهبود وضع امنیتی می باشد و طی دو هفته یی که اینجا موظف شده ام ارزیابی ام اینست که اوضاع رو به بهبود است.

او گفت برای من رعایت حقوق بشر بسیار مهم است و روز گذشته هنگام دیدار از ولسوالی چمتال به مسئولان محلی تاکید کردم که توجه خاصی به حفاظت از اطفال و زنان در مناطق جنگی داشته باشند.

او گفت تنفیذ قانون و اعتماد سازی اولویت من است و می دانم که در این راستا مشکلاتی هست اما صداقت و پشتکار ضامن موفقیت است. او گفت در راستای انجام موثرتر وظایف نیاز به حمایت و مشورت بزرگان و مسئولان امور دارد.  


بازنشر این مطلب