گزارش‌های روزانه بازدید:471 تاریخ نشر:2018-04-09

ارزیابی اجراأت سال‌های گذشته توسط تیم ارزیابی و تفتییش داخلی کمیسیون مستقل حقوق بشر

دفتر ساحوی کندز

تیم ارزیابی و تفتیش داخلی دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان جهت ارزیابی اجراأت سال‌های 1394 الی 1396 به روز شنبه مورخ 18 حمل سال 1397 وارد دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت کندز شده و در قدم نخست طی جلسه مقدماتی با کارمندان برنامه‌ای و پروگرامی در مورد اهداف کاری شان معلومات ارائه کردند.

این هیأت را بلال‌احمد صدیقی سخنگوی کمیسیون، اسدالله پژمان هماهنگ کننده بخش نظارت، ارزیابی و گزارشدهی، عبدالهادی بشر دوست آمر منابع بشری و ثناءالله توخی عضو آمریت ارزیابی تشکیل می‌دهد.

در ابتدا سید محمدکریم تلاش سرپرست دفترساحوی کندز،حضور هیأت اعزامی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را به دفتر ساحوی کندز خیرمقدم گفتند و روی اوضاع امنیتی کندز، تطبیق برنامه عمل، فعالیت بخش‌ها، تعهد حقوق بشری کارمندان در قبال تطبیق برنامه عمل کمیسیون، کمبود امکانات ترانسپورتی، کارمندان پروگرامی، موضوعات و موارد نقض حقوق بشری بحث نموده و معلومات همه جانبه ارایه نمود.

آقای تلاش کمبود کارمندان را یکی از چالش‌های اساسی در راستای تطبیق برنامه‌های کمیسیون در کندز دانسته و از هیأت محترم اعزامی کمیسیون خواست تا در استخدام کارمندان بخش‌های برنامه‌ای، کمیسیون توجه جدی نماید تا باشد اهداف کمیسیون که همانا تطبیق برنامه عمل کمیسیون است بهشکل درست و اساسی تطبیق و موارد نقض حقوق بشری را نیز که یکی از خواست‌های شهروندان می‌باشد نیز بررسی و پیگیری گردد.

متعاقباً بلال‌احمد صدیقی از فعالیت‌ها و کارکردهای  دفتر ساحوی کندز به نیکی یادآوری نموده و از اجرای برنامه عمل کمیسیون در طول سال گذشته قدردانی بهعمل آورد.

آقای صدیقی هدف از حضور و ارزیابی و تفتیش داخلی را بررسی میزان تطبیق برنامه استراتیژیک و برنامه عمل، بررسی میزان مصرف بودیجه سالانه مطابق برنامه عمل، اطمینان از مصرف مفید و موثر بودیجه کمیسیون در مطابقت با برنامه عمل، اطمینان از تطبیق مقررات و طرزالعمل‌ها، لوایح پذیرفته شده کمیسیون توسط دفاتر در امر تطبیق فعالیت‌ها، شناسایی نارسایی‌ها، کمبودی‌ها و چالش‌های فرا راه فعالیت‌های کمیسیون دانسته و شیوه‌های ارزیابی را به کارمندان به بحث و ارزیابی گرفت.

همچنان ثناءالله توخی عضو هیأت اعزامی دفترمرکزی در مورد شیوه‌های ارزیابی و اهمیت گزارشدهی، اهمیت و ضرورت تفتیش داخلی، وظایف وصلاحیت‌های تفتیش داخلی بحث نموده و ارزیابی را بعنوان عامل موثر اجرای برنامه‌های آینده در امور مالی و اداری در سطح دفاتر ساحوی و ولایتی  تلقی نمود.

جلسه مقدماتی هیأت اعزامی کمیسیون با ارائه سوالات و به امید موفقیت‌های کارمندان به پایان رسید.


بازنشر این مطلب