گزارش‌های روزانه بازدید:402 تاریخ نشر:2018-04-11

برگزاری جلسه آموزشی حقوق بشر در قوماندانی امنیۀ ولایت فاریاب

دفتر ولایتی فاریاب

بخش آمبودزمن دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان جهت ارتقای ظرفیت نیروهای دفاعی و امنیتی و به منظور نهادینه‌سازی اخلاق و ارزش‌های حقوق بشری در میان منسوبین نهادهای مذکور، جلسه آموزشی نیم روزه را با اشتراک 34 نفر (19 زن و 15 مرد) شامل سربازان، ساتنمنان و افسران پولیس ملی با هماهنگی دفتر ساحوی زنان برای زنان افغان در تالار همایش قوماندانی امنیۀ ولایت فاریاب برگزار نمود.

در جلسه آموزشی متذکره مطالب و موضوعاتی چون: «نقش پولیس در حمایت از حقوق بشر، وظایف اساسی پولیس، اصول اخلاقی و روش‌های فنی در رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان» از سوی آمر بخش آمبودزمن دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون و آموزگار دفتر ساحوی زنان برای زنان افغان برای منسوبین پولیس قوماندانی امنیۀ ولایت فاریاب، تشریح و توضیح گردید.

گفتنی است  که اشتراک کنندگان برنامه با علاقهمندی کامل مباحث پیشکش شده را دنبال نموده رعایت مفاد آنها را از جمله مکلفیت‌های اساسی خویش دانستند و همچنان از دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و دفتر ساحوی زنان برای زنان افغان ابراز سپاس و قدردانی نموده و خواستار برگزاری بیشتر چنین جلسات و برنامه‌های آموزشی از سوی همکاران بخش آمبودزمن دفتر ولایتی کمیسیون، شدند.


بازنشر این مطلب