گزارش‌های روزانه بازدید:305 تاریخ نشر:2018-04-15

گزارش برگزاری برنامه آموزشی معلم به طفل در دفتر ساحوی هرات

دفتر ساحوی هرات

مطابق برنامه عمل کمیسیون، هدف استراتیژیک توسعه حقوق بشر، برنامه دو روزۀ آموزشی معلم به طفل در مقر دفتر ساحوی هرات برگزار گردید.

برنامه آموزش طفل به طفل که در سال‌های قبل جهت ترویج و گسترش ارزش‌های حقوق بشری اطفال راه اندازی می‌شد، امسال با رویکرد نو و تازه تغییر نمود و تحت عنوان برنامه آموزشی معلم به طفل برگزار گردید.

این برنامه آموزشی در هماهنگی با ریاست معارف ولایت هرات، با حضور 10 تن از معلمان (5 معلم زن و 5 معلم مرد) از مکاتب مرکز ولایت هرات راه اندازی شد. در این برنامه آموزشی علاوه بر معلمان، آمرین مکاتب نیز در افتتاح برنامه دعوت شدند تا با حضور ایشان بر اهمیت برنامه افزوده شده و هم چنان ایشان با درک مسؤلیت‌های خود ، زمینه برگزاری هرچه بهتر برنامه آموزشی توسط معلمان آموزش دیده، برای شاگردان مکاتب شان را فراهم نمایند.

 آمرین مکاتب همگی به دعوت کمیسیون لبیک گفته تا نیم روز اول در برنامه اشتراک داشتند، به گفته آمرین مکاتب، این ابتکار کمیسیون قابل قدر است که اولاً برنامه آموزشی طفل به طفل به برنامه آموزشی معلم به طفل تغییر یافته، چون معلمان نسبت به شاگردان در کسب دانش و انتقال آن در درجه بالاتری قرار دارند و اینکه آمرین مکاتب در این برنامه دعوت شدند و از اهمیت موضوع مطلع گردیدند قابل قدر است.

یکی از آمرین مکاتب گفت: تا قبل از اشتراک در این برنامه، اهمیت این برنامه که هیچ، حتی اهمیت کار کمیسیون برای ما چندان مشخص نبود، حال که حضور یافتم و سؤالات که داشتیم و پاسخ گرفتیم، بهتر می‌توانیم با کمیسیون ارتباط برقرار نموده و در بهبود این برنامه و سایر پروگرام‌ها، همکاری نماییم.

در این کارگاه آموزشی دو روزه محور موضوعات حقوق بشری چون، مفهوم حقوق بشر، معرفی نهادهای ملی و بین‌المللی حقوق بشر با تمرکز بر وظایف، صلاحیت‌ها و کارکردهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، حقوق اطفال از منظر دین، قوانین ملی و بین‌المللی با تمرکز بر اعلامیه جهانی حقوق کودک، کنوانسیون حقوق اطفال و پروتکل‌های آن، قانون اساسی، کد جزا،  قانون رسیدگی به تخلفات اطفال، قانون مراکز اصلاح و تربیت اطفال قانون معارف و قانون کار، درس‌های یازده گانه مصور مطابق چپتر درسی (حقوق اطفال را بشناسید)  و همچنان تعیین وظایف و استقامت‌های کاری آموزگاران، بحث‌های همه جانبه صورت گرفت و تلاش شد تا از طریق شیوه‌های مختلف آموزشی، آموزگاران به نحو احسن آموزش دیده تا در انتقال این آموخته‌ها به شاگردان‌شان به مشکلی برخورد ننمایند.

درختم برنامه به آموزگاران، چپتر درسی، کنوانسیون بین‌المللی حقوق اطفال، مجموعه اعلامیه‌های حقوق بشری،  تصاویر یازده‌گانه درس‌های حقوق اطفال و سافت تمامی پاورپونت‌ها و مطالب ارائه شده، توزیع شد و هم چنان استقامت‌های کاری شان مشخص گردید تا در تماس مستقیم با آمرین مکاتب شان، زمینه برگزاری جلسه آموزشی را مساعد ساخته و این اندوخته‌ها را به 30 شاگرد در داخل مکاتب شان با شیوه‌های مختلف آموزشی که یاد گرفته اند انتقال دهند. به این ترتیب 300 شاگرد مکتب از معلومات حقوق بشری توسط اساتید خویش برخوردار خواهند شد.

و ضمنا بنر مصور از حقوق اطفال که پارسال تهیه گردیده بود، نیز در داخل این مکاتب در یک موقعیت مناسب نصب شد و این بنر برای مدت‌های مدیدی باقی خواهد ماند و از این طریق زمینه آموزش به طور غیرمستقیم برای همه شاگردان مکاتب مساعد خواهد شد.


بازنشر این مطلب