گزارش‌های روزانه بازدید:361 تاریخ نشر:2018-05-08

گزارش‌های فرار از منزل و وضعیت حقوق بشر در محلات سلب آزادی نشر شد

دفتر ساحوی کابل

دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دو گزارش «قضایای فرار از منزل» و «وضعیت حقوق بشر در محلات سلب آزادی» را نشر کرد. این گزارش‌ها در جریان سال مالی ۱۳۹۶ در نتیجه بازدیدها و مراجعه شاکیان در دفتر ساحوی کابل تهیه شده‌اند.

داکتر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز سه شنبه ۱۸ ثور ۱۳۹۷ هنگام ارایه این گزارش‌ها تاکید کرد کمیسیون هیچگاه فرار از منزل را تشویق نمی‌کند ولی او گفت که قضایای ثبت شده نشان می‌دهند که خشونت‌های خانوادگی دلیل اصلی فرار از منزل است زیرا زنان در شرایطی قرار می‌گیرند که بدون فرار راه دیگری برای نجات از وضعیت فعلی ندارند.

داکتر سمر گفت که در جریان سال ۱۳۹۶ در سراسر افغانستان ۵۲۶ زن از خانه فرار کرده‌اند. همچنین در زون کابل ۱۰۸ زن به دلایل مختلف از خانه فرار کرده و به مراکز حمایتی پناه برده‌اند. به گفته داکتر سمر، ۷۵ مورد قضایای فرار از منزل در شهر کابل اتفاق افتاده زیرا جمعیت شهر کابل نسبت به ولایات اطراف بیشتر است.

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد عوامل فرار از منزل گفت: «یکی از دلایل مراعات نشدن حقوق بشری زنان است؛ چنانچه ۴۳ نفر ادعاد کرده‌اند که در خانه مورد خشونت قرار گرفته و ۳۲ نفر گفته‌اند که در خانه بسیار ظلم و خشونت بوده و مجبور به فرار شده‌اند.»

براساس این گزارش، ۲۱ زن به دلیل خشونت‌های روانی مجبور به فرار از منزل شده‌ و ده تن از دختران جوان به دلیل این که فریب خورده، منزل شان را ترک کرده‌اند.

فرار برای کدام هدف؟

نگاه جامعه نسبت به فرار زنان منفی است و چنین برداشت می‌شود که زنانی که اقدام به فرار از منزل می‌کنند، اشخاص قابل اعتماد نیستند و از روی هوس از منزل فرار می‌کنند، در حالی که یافته‌های کمیسیون نشان می‌دهد که زنان و دختران قربانی، برای نجات از شرایط سخت زندگی و خشونت‌های پیهم به صورت ناخواسته و خلاف میل باطنی شان منزل را ترک می‌کنند.

چنانچه رهایی از خشونت خانوادگی دلیل ۳۴ تن از زنانی است که از خانه فرار کرده‌اند. ۳۱ تن دیگر برای تفریق و یا طلاق فرار کرده و ۲۲ تن دیگر نیز به قصد ازدواج فرار کرده‌اند. داکتر سمر گفت: «وقتی یک  زن به سن ۱۸ سالگی می‌رسد و عاقل و بالغ می‌شود براساس قوانین افغانستان و کنوانسیون سیدا، حق دارند  که خودشان با کسی که می‌خواهند ازدواج کنند.» رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر اما گفت که به دلیل سنت‌های معمول، خانواده‌ها بعضا به دختران شان اجازه ازدواج براساس خواست خود دختران را نمی‌دهند که در مواردی منجر به فرار از منزل می‌شود.

گزارش حاکی از آن است که ۲۱ تن از زنانی که از خانه فرار کرده‌اند هیچ هدفی نداشته‌اند.

اقدامات کمیسیون

داکتر سمر گفت که ۵۵ تن از زنانی که از خانه فرار کرده‌اند با وساطت کمیسیون دوباره به خانه برگشته‌اند. البته قبل از این که این زنان به خانواده‌های شان سپرده شوند، کمیسیون از آن‌ها ضمانت می‌گیرد تا آنان بار دیگر مورد خشونت قرار نگیرند و با آنان به صورت محترمانه و انسانی در خانواده رفتار شود.

در ۴۵ مورد زنانی که از خانه فرار کرده، بی‌سرنوشت هستند و در مراکز حمایوی نگهداری می‌شوند. ۱۲ تن از زنانی که از خانه فرار کرده، مورد مجازات قرار گرفته‌اند زیرا اتهام آنان زنا بوده است. ۶ تن از کسانی که از خانه فرار کرده، قربانیان تجاوز جنسی هستند.

در گزارش دفتر ساحوی کابل آمده است که براساس قوانین داخلی افغانستان، در صورتی که فرار از منزل به قصد ازدواج باشد و با رضایت زن انجام شود، جرم نیست ولی در برخی موارد این زنان مورد پیگرد قرار گرفته‌اند. در این گزارش آمده است: «کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قضایای فرار از منزل را به عنوان مصداقی از خشونت علیه زنان و به منظور حمایت از قربانیان آن که یکی از گروه‌های شدیدا آسیب پذیر و در معرض خطر می‌باشد، مورد رسیدگی و پیگرد قرار می‌دهد.»

وضعیت حقوق بشری در محلات سلب آزادی

گزارش دیگر دفتر ساحوی کابل که روز سه شنبه ارایه شد، وضعیت حقوق بشری در محلات سلب آزادی است. در حال حاضر در سراسر افغانستان ۳۰۳۱۵ تن در محلات سلب آزادی مانند زندان‌ها و ومراکز اصلاح و تربیت به سر می‌برند.

اما گزارشی که امروز ارایه شد، مربوط به زون کابل است. در این زون، 13448 نفر در محلات سلب آزادی به سر می‌برند. از این میان 13007 تن مرد، 167 تن زن و 274 دیگر طفل می‌باشند. یافته‌های این گزارش در نتیجه ۱۱۸۶ بار مشاهده مستقیم کارمندان کمیسیون از محلات سلب آزادی به دست آمده است.

در این گزارش با ۹۲۱ تن مصاحبه شده است و از این میان ۶۵۰ تن مرد بوده، ۱۳۵ زن و ۱۳۶ تن دیگر طفل بوده است. ۵۱۰ نفر از مسایل مختلف شکایت کرده چنانچه ۳۲۹ تن از نقض حقوق بشر در داخل زندان شکایت کرده‌اند. ۱۵۴ تن گفته‌اند که بی‌سرنوشت هستند و مقامات به دوسیه‌های آن‌ها رسیدگی نمی‌کند و ۱۴۵ تن دیگر گفته‌اند که از فرامین عفو و تخفیف مجازات برخوردار نشده‌اند.

از این میان میعاد زندان ۱۶ تن تکمیل شده ولی گفته‌اند که هنوزهم در زندان به سر می‌برند و آزاد نشده‌اند. از سوی دیگر ۱۴ تن دیگر ادعا کرده که در زندان شکنجه شده‌اند.

داکتر سمر تاکید کرد که شکنجه خلاف ارزش‌ها و اصول حقوق بشر است: «در زندان باید هیچگونه شکنجه صورت نگیرد.» در نتیجه نظارت کمیسیون، ۳۳ تن تنها در زون کابل به صورت غیرقانونی زندانی شده بودند، آزاد شده‌اند. داکتر سمر گفت که ۲۴۴ تن در نقاط مختلف افغانستان که به صورت غیرقانونی زندانی شده بودند، پس از دادخواهی کمیسیون رها شده‌اند.


بازنشر این مطلب