گزارش‌های روزانه بازدید:333 تاریخ نشر:2018-06-06

اعلام تعهد و همکاری والی ولایت کندز، با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

دفتر ساحوی کندز

مهندس محمدفهیم حکیم مشاور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در حالیکه سیدحفیظ‌الله فطرت رئیس جدیدالتقرر دفتر ساحوی زون شمال‌شرق و مسئولین بخش‌های دفتر ساحوی کندز حضور داشتند، به روز سه‌شنبه مورخ 15 جوزا با عبدالجبار نعیمی والی ولایت کندز دیدار و ملاقات، کردند. 

در این دیدارمحمدفهیم حکیم مشاور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از فعالیت‌ها و همکاری والی ولایت با کمیسیون قدردانی بعمل آورده و والی ولایت را همکار خوب در راستای نهادینه شدن ارزش‌های حقوق بشری، حاکمیت قانون و تطبیق قوانین و مقررات دانست.

مشاور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نظارت بر رعایت حقوق بشر در کشور، تعمیم و حمایت از حقوق بشر، نظارت بر وضعیت و چگونگی دسترسی افراد به حقوق و آزادی‌های بشری، بررسی و تحقیق از تخلفات و موارد نقض حقوق بشر و اتخاذ تدابیر به منظور بهبود و انکشاف وضعیت حقوق بشر در کشور را از اهداف کمیسیون بیان نموده و از والی ولایت خواست تا در تطبیق این اهداف کمیسیون را یاری نمایند تا باشد که عدالت در کشور تطبیق گردد وبا تطبیق عدالت جامعه و شهروندان کشور در رفاه و آسایش بسر برند. در ضمن سیدحفیظ‌الله فطرت رئیس جدیدالتقرر دفتر ساحوی زون شمال‌شرق را نیز به والی ولایت معرفی نمود.

عبدالجبار نعیمی والی ولایت ضمن قدردانی از کمیسیون و دستاوردهای آن، تعهد و همکاری خویش را در راستای تطبیق ارزش‌های حقوق بشری و تطبیق حاکمیت قانون ابراز داشته و از کمیسیون خواست تا در عرصه‌های آگاهی‌دهی، ظرفیت‌سازی و افشای موارد نقض حقوق بشری مقام ولایت را همکاری نمایند تا باشد از موارد نقض حقوق بشری جلوگیری بهعمل آید و حق به حقدار برسد. همچنان آقای نعیمی تأمین عدالت و تطبیق حاکمیت قانون را یکی از وظایف دولت در قبال شهروندان دانست.

والی ولایت موجودیت افراد مسلح غیرمسئول را در ولایت کندز تهدید جدی در مقابل دولت، حکومت و شهروندان دانسته و از شهروندان کندزی خواست تا دولت را در راستای شناسایی عاملین موارد نقض حقوق بشری همکاری نمایند.

متعاقبآ سیدحفیظ‌الله فطرت رئیس دفتر ساحوی زون شمال‌شرق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تعهد و همکاری مقام ولایت اظهار امتنان نموده و ایشان نیز تعهد خویش را با مقام ولایت در راستای نهادینه شدن ارزش‌های حقوق بشری و راه‌های جلوگیری از موارد نقض حقوق بشری ابراز نمود. آقای فطرت تأمین و گسترش روابط را میان ادارات یکی از وظایف کمیسیون دانست و بر همکاری‌های همه جانبه تاکید بهعمل آورد.

جلسه به امید تطبیق حاکمیت قانون، تطبیق ارزش‌های حقوق بشری و ادامه همکاری‌های همه جانبه و مثمرمیان ادارات به پایان رسید.


بازنشر این مطلب