گزارش‌های روزانه بازدید:218 تاریخ نشر:2018-06-09

گزارش تدویر کارگاه آموزشی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی

دفتر مرکزی

طبق پلان آموزشی مشترک منظور شده در سطوح رهبری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و وزارت دفاع ملی، اولین کارگاه سه روزه آموزشی در تفاهم و هماهنگی با ریاست حقوق بشر و انسجام جندر وزارت دفاع ملی، بهتاریخ 07/03/1397 در درس خانه کندک ملالی واقع در مرکز تعلیمی اردو، کمپ KMTC دایر گردید. در کارگاه متذکره به تعداد 44 تن (41 زن و 3 مرد) از افسران و بریدملان کندک ملالی شرکت نموده بودند.

کارگاه آموزشی با تلاوت آیات چند از کلام‌الله مجید توسط یک تن از اشتراک کنندگان آغاز گردید، به تعقیب پخش سرود ملی، هریک دگروال کبرا تنها مدیر انسجام جندر وزارت دفاع ملی افغانستان، عبدالقدیر صمدپور آمر پلان و پالسی وزارت دفاع ملی و عبدالمجید ولی‌زاده آمر سمع شکایت ریاست حقوق بشر و انسجام و جندر وزارت دفاع ملی صحبت نموده، ضمن خوش آمد گویی، موضوعات، اهداف و اجندای کارگاه آموزشی را که طی سه روز توسط تیم آموزش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی اجرا می‌گردید به اشتراک کنندگان بیان داشتند.

سپس پوهنیار احمد فهیم حکیم از همکاری‌های مشترک کمیسیون با نهادهای امنیتی در راستای تطبیق مفاد تفاهم‌نامه چهار جانبه میان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و وزارت‌های دفاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی روشنی انداخت.

موضوعات از قبل آماده شده عبارت بودند از مفهوم حقوق بشر، اصول اساسی حقوق بشر، مکلفیت‌های دولت در قبال حقوق بشر، ضمانت‌های اجرای حقوق بشر در قانون اساسی و قوانین بین‌المللی، مهمترین اسناد بین‌المللی حقوق بشر که توسط دولت افغانستان به تصویب رسیده است، مصادیق حقوق بشر، سه نسل حقوق بشر، دارندگان حق و تأمین کنندگان حق، میکانیزم‌های بین‌المللی ناظر بر رعایت اسناد بین‌المللی حقوق بشر، معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر و دست‌آوردهای مهم کمیسیون حقوق بشر افغانستان توسط عبدالله عابد آموزگار حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین‌المللی برای اشتراک کنندگان طی یک روز و نیم ارایه گردید.

چگونگی ایجاد حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، مفاهیم حقوق بشردوستانه بین‌‌المللی (حقوق جنگ یا حقوق مخاصمات مسلحانه)، اهداف و اصول اساسی حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، کنوانسیون‌های چهار گانه ژنو و پروتوکل‌های اختیاری آن، زمینه تطبیق مفاد ماده 3 مشترک کنوانسیون‌های ژنو،عواقب نقض سیستماتیک حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، جرایم جنگی، جرایم ضد بشری و صلاحیت رسیدگی به جرایم متذکره از مباحث دیگری بود که توسط  پوهنیار احمد فهیم حکیم، مشاور کمیسیون در امور آموزش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین‌المللی ارایه گردید.

در جریان کارگاه آموزشی اشتراک کنندگان در مباحث و پرسش و پاسخ، سهم فعال خود را ایفا نمودند.  یکتن از شرکت کنندگان، کنوانسیون‌های چهار گانه ژنیو را برای سایرین تشریح نمود. در دقایق اخیر کارگاه آموزشی، افسر مرسل پراونی  قوماندان تولی سوم کندک ملالی چنین اظهار داشت: «قبل از این در همچو کارگاه‌های آموزشی شرکت نکرده بودم و دید منفی نسبت به کمیسیون و حقوق بشر داشتم ولی بعد از آشنایی با کمیسیون، کارکردها و دست‌آوردهای آن دیدگاهم را کاملا در مقابل کمیسیون عوض نمود.» موصوف همچنان با الهام از مباحث مربوط به خشونت علیه زن و نقض حقوق بشری زنان، پارچه شعری را سروده و تقدیم آموزگاران کمیسیون نمود. در ختم برنامه، برای شرکت کنندگان تصدیق‌نامه نیز توزیع گردید.


بازنشر این مطلب