گزارش‌های روزانه بازدید:136 تاریخ نشر:2018-07-07

کار گاه آموزشی (آزادی بیان) در دفتر ساحوی حقوق بشر قندهار برگزار گرديد

دفتر ساحوی قندهار

بتاریخ ۱۲، ۱۳/ ۰۴/ ۱۳۹۷ کارگاه آموزشی در رابطه به آزادی بیان  و سهم رسانه ها در تامین حقوق بشر  بانمایندگان رسانه های فعال (تصویری، صوتی و مطبوعات چاپی) در ولایت قندهار در صالون دفتر ساحوی حقوق بشر قندهار  کار گاه آموزشی دو روزه تدویر گرديد.

بعد از معرفی اشتراک کننده های کارگاه آموزشی سرپرست دفتر ساحوی حقوق بشر قندهار محترم فخرالدین فایض  در سخنان افتتاحیه در رابطه به آزادی بیان  و اهمیت سهم رسانه ها در تامین حقوق بشر صحبت نموده  و بعداً موضوعات شامل اجندا در جریان کارگاه دو روزه با سهم فعال اشتراک کننده ها  تحت بحث همه جانبه قرار گرفت  و در رابطه تبادل نظر گردید ،نماینده های رسانه ها همچو کارگاه ها را برای خبرنگاران و کارکنان رسانه ها بمنظور آگاهی از حقوق بشر قواعد و اصول ژورناليزم مفید دانسته و خواهان دوام تدویر همچو کارگاه ها برای رسانه ها  گردیدند.

از ارزیابی کارگاه معلوم گردید که اشتراک کنندها در مورد آزادی بیان معلومات کافی بدست آورده و تعهد نمودند که در تامین حقوق بشر سهم خود را بامسوولیت ادا نمایند، و کارگاه با دعایه خاتمه یافت.


بازنشر این مطلب