گزارش‌های روزانه بازدید:528 تاریخ نشر:2018-08-07

برگزاری نشست مشورتی تدوین پلان استراتژیک کمیسیون مستقل حقوق بشر در مزار شریف، گامی در راستای مشارکت پذیری

دفتر ساحوی مزارشریف

با حضور هیات رهبری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مزار شریف، چگونگی تدوین پلان استراتژیک پنج ساله این کمیسیون، با روئسا و نمایندگان حدود صد نهاد دولتی و مدنی شمال کشور مورد مشوره و تبادل نظر قرار گرفت. در این ورکشاپ پس از خوشامدگویی قاضی سید محمد سامع رئیس دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر به حاضران و بیان هدف نشست مشورتی، داکتر سیما سمر رئیس این کمیسیون، با اشاره به همبستگی ارزشهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، تاکید کرد نمی شود بدون دسترسی به عدالت و تعلیم و تربیه موثر به صلح دست یافت.

داکتر سمر جایگاه کمیسیون مستقل حقوق بشر در مجمع قاره یی آسیا ـ پاسفیک را عالی خواند و افزود ما در دوسال آینده ریاست این مجمع را به عهده می گیریم و به این خاطر که در رده بندی الف قرار داریم افغانستان می تواند در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد راه پیدا کند و حق رای داشته باشد.

او جرم انگاری قاچاق اطفال و بچه بازی در کد جزایی افغانستان را از نمونه هایی نتیجه بخشی تلاش های کمیسیون در راستای تامین عدالت و حمایت از قربانیان دانست اما خاطرنشان کرد که دشواری های زیادی همچنان سد راه ما می باشد. بیش از نیمی از مردم افغانستان در زیر خط فقر قرار دارند و این یک معضل جدی است. فقر نه تنها باعث محرومیت فرزندان خانواده از اموزش می گردد بلکه بستر گسترش خشونت را در خانواده فراهم می کند.

داکتر سمر عدم حاکمیت قانون، نبود حکومت داری خوب و فساد گسترده و تبعیض را از دیگر مسایلی دانست که مانع تامین حقوق بشر و تداوم فرهنگ معافیت در افغانستان شده است. او با اشاره به انتخابات پیش روی در افغانستان، گفت با آنکه انتخابات یک وسیله رسیدن به دموکراسی است ولی تضمین کننده دموکراسی نیست. بیایید با اشتراک وسیع خود، زمینه جلوگیری از تقلب را مساعد بسازیم.

در این نشست شجاع الدین شجاع معاون ولایت بلخ طی صحبتی گفت ما از هرگونه انتقاد مثبت کمیسیون مستقل حقوق بشر و سایر نهادهای مدنی استقبال می کنیم و نهادهای مدنی را همکار خود می دانیم. ما وعده می دهیم که در قسمت پیگیری قضایا به هر سطح و سویه همکار این کمیسیون خواهیم بود. او ابراز امیدواری کرد که پلان پنج ساله کمیسیون مستقل حقوق بشر بیشتر روی نظارت تمرکز کند تا حقوق بشر به صورت عملی در افغانستان تامین شود.

محمد موسی محمودی رئیس اجرائیه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دیگر سخنران این نشست بود که با اشاره به تدوین سومین پلان استراتژیک کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سه اصلی را بیان کرد که پلان استراتژیک بر اساس آن تدوین خواهد شد. اصل استقلالیت این کمیسیون، اصل مشارکت پذیری و مشوره گیری  و اصل همه شمول بودن پلان به این معنی که شامل تمام اقشار جامعه خواهد بود. او ابراز امیدواری کرد که کمیسیون بتواند همسو با نهادهای مدنی پلان گزاری کند و این پلان، دولت را بیش از پیش وادار به حفاظت، احترام و رعایت حقوق بشر نماید.

قاضی سید محمد سامع رئیس دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر با برشمردن دستاوردهای پلان پنجساله منتهی به ختم سال 2018 میلادی گفت اجرای این پلان زمینه های تامین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را تقویت کرده است.

او گفت آمار سفارشات ما به دولت و موارد عملی شدن این سفارشات نشان می دهد که پاسخگویی دولت در رابطه به این سفارشات  طی چهار سال اخیر رو به بهبود بوده است. قاضی سامع با اشاره به ارقام اشتراک و سهم گیری کمیسیون مستقل حقوق بشر در کنفرانس های منطقه یی و ملی، تحقیقات ملی و مرور قوانین و پالیسی ها در سطح ملی و همچنین فعالیت آموزشی، نظارتی و حمایتی کمیسیون گفت این اقدامات به توسعه مولفه های حقوق بشر در قوانین و تقویت و تداوم هماهنگی میان مدافعان حقوق بشر در سطح ملی و منطقه یی منجر شده است.

بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با بیان اینکه تغییرات در اجتماع باعث می شود که ما از ماحول خود متاثر شویم، گفت این مسئله ما را بر آن می دارد که به عنوان یک نهاد تاثیر گذار از نقاط قوت و ضعف و همچنین از تهدیدها و فرصت هایی که در پیرامون ما وجود دارد، آگاهی داشته باشیم.

او از اشتراک کنندگان خواست که بر این اساس ضمن کارهای گروهی و با توجه به اولویت های کاری کمیسیون مستقل حقوق بشر، نقاط قوت و ضعف، و تهدید ها و فرصت ها را مشخص کنند و همچنین پیشنهادات خود را مطرح نمایند تا در تدوین پلان استراتژیک کمیسیون مستقل حقوق بشر از آنها استفاده شود. بر این اساس اشتراک کنندگان به هشت کارگروه تقسیم شدند و پس از بحث و تبادل نظر، دیدگاههای خود را با سایر اشتراک کنندگان در میان گذاشتند.

افزایش نهادهای حقوق بشری در سطح کشور و وضع مقررات جدید حقوق بشری در سطح بین المللی از جمله فرصت های فراروی کمیسیون دانسته شد. برخی از کارگروهها نقطه قوت کمیسیون را اعتبار بین المللی آن دانستند و از کاهش اعتبار کمیسیون در ارگان های عدلی و قضایی به عنوان یک نقطه ضعف، و از ترویج بنیاد گرایی به عنوان یک تهدید فراروی کمیسیون مستقل حقوق بشر یاد کردند.

برخی دیگر از کارگروهها پیشنهاد کردند که میان نهادهای مدافع حقوق بشر و کمیسیون نشست های هماهنگی منظم برقرار باشد و حوزه نظارت کمیسیون وسیع گردد. اما یکی از کارگروهها از کمیسیون خواست سنگی را بردارد که توانایی برداشتن آن را داشته باشد.

محمد موسی محمودی رئیس اجرائیه کمیسیون مستقل حقوق بشر با تشکر از سهم گیری اشتراک کنندگان در کارهای گروهی و ارائه پیشنهادات به خاطر بهبود وضعیت، تاکید کرد بیان دیدگاهها نشان می داد که آگاهی شما از وضعیت و آموزه های حقوق بشری در سطح عالی می باشد. او گفت از پیشنهادات شما استقبال می کنیم و در نگرانی های شما شریک می باشیم.

محمودی گفت ماموریت وسیع و کمبود امکانات باعث شده که نتوانیم به تمام توقعات شما پاسخ بگوییم. داکتر محمودی گفت ما در تطبیق برنامه آینده، به مانند گذشته توجه ویژه به اقشار آسیب پذیر همچون معلولان، اطفال محروم از مکتب و زنان محروم از حقوق سیاسی و اجتماعی خواهیم داشت. ما به عنوان یک نهاد عامه به تک ـ تک شما پاسخگو هستیم و تلاش می کنیم کل حکومت را در همکاری با شما پاسخگو بسازیم.


بازنشر این مطلب