گزارش‌های روزانه بازدید:583 تاریخ نشر:2018-09-05

دیدار هشتاد کارآموز جوانه از دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در مزار شریف

دفتر ساحوی مزارشریف

هشتاد تن از کارآموزان برنامه جوانه ضمن دیدار از دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در مزار شریف، طی نشست آموزشی با اهداف و دستاوردهای کمیسیون مستقل حقوق بشر آشنایی عمیق تری پیدا کردند. این کارآموزان زن که از سوی موسسه تحصیلات عالی کاوون در مزار شریف آموزش های سه ماهه رهبری را فرامی گیرند، در قالب دو گروه چهل نفری در قبل و بعد از چاشت روز دهم سنبله به دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر مراجعه کردند و ضمن گوش سپردن به معلومات رئیس و کارمندان بخش های برنامه یی دفتر ساحوی، دیدگاهها و پرسش های خود را مطرح کردند.

قاضی سید محمد سامع رئیس دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر در نشست قبل از چاشت، ضمن تشریح جایگاه قانونی کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام مدیریتی کشور، تاکید کرد در این نظام فقط برخی از نهادها مثل ستره محکمه و لوی سارنوالی قانون جداگانه دارند و کمیسیون مستقل حقوق بشر یکی از این معدود نهادها می باشد.

او گفت اتهامی که بعضا بر ما وارد می کنند اینست که از مجرمان دفاع می کنیم، در حالی که ما از حقوق مجرم حمایت می نماییم. حقوقی که برای او به عنوان یک انسان در قانون داخلی افغانستان و اسناد بین المللی مورد قبول افغانستان در نظر گرفته شده است. بصری نظامی یکی از اشتراک کنندگان برنامه کارآموزی جوانه می گوید این برنامه مرا متوجه ساخت که چقدر دچار خودکم بینی هستم. من حالا بیشتر به توانایی های خود فکر می کنم. او که شش ماه است به گونه رضاکار در تلویزیون ملی بلخ فعالیت دارد، نکته جالب در نشست با آموزگاران حقوق بشر را، فرصت دادن به طرح پرسش ها و دیدگاهها از جانب اشتراک کنندگان دانست.


بازنشر این مطلب