گزارش‌های روزانه بازدید:149 تاریخ نشر:2018-10-07

خوست : در یک جلسه دادخواهی، پیرامون مشکلات زندانیان با مسوولین بحث صورت گرفت

دفتر ساحوی گردیز

بخش نظارت و بررسی، بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برمبنای برنامه عمل کمیسیون، قوانین نافذه کشور و اسناد بین‌المللی دادخواهی مشترک با  نمایندگان جامعه مدنی و سازمان‌های اجتماعی بر اساس نظارت‌ها و یافته‌های که در رابطه با مشکلات انجام می‌دهند به‌تاریخ ۲۷ سنبله ۱۳۹۷ جلسه دادخواهی دایر نمود.

هدف از این جلسه رسیدگی به مشکلات زندانیان محبس و توقیف‌خانه ولایت خوست که سال‌های قبل بشکل پخته و اساسی اعمارگردیده محبس متذکره برای نگهداری (۲۷۰) تن زندانیان درنظرگرفته شده بود. با ازدیاد زندانیان  تغیرات از نظر اعمار ساختمان بوجودنیامده است. فعلا به تعداد (۶۵۳) زندانیان در محبس و توقیف‌خانه نگهداری می‌شوند، محل بود وباش زندانیان بسیار تنگ می‌باشد از جانب دیگر در فصل تابستان هوای ولایت خوست بالاتر از (۴۰) درجه سانتی گراد می‌باشد. ازاینکه تعداد زندانیان نهایت زیاد است اکسیجن در اتاق‌ها بسیارکم است احتمال اعتصاب زندانیان زیاد است.

همچنان مدیریت محبس ازبابت روغنیات (تیل)  به مشکل مواجه بوده، مسوولین اظهار میدارند درهر ماه  جمعاً (۴۵۰۰) لیتر تیل از جانب ریاست محبوسین برای  وسایط نقلیه و جنراتورها داده می‌شود که تیل متذکره برای یک ماه کفایت نمی‌کند و نظر به امکانات محدود تیل نمی‌توانند پکه‌ها را برای سرد ساختن اتاق‌های زندانیان روشن کنند.

همچنان اکثریت زندانیان چپرکت و بستر مناسب ندارند و فرش‌های اتاق‌ها به اثر استعمال زیاد فرسوده و کهنه گردیده که باید ترمیم و خریداری گردد. کلینک که در داخل محبس موجود می‌باشد ادویه و تجیزات لابراتوری ندارد و داکتر دندان نیز ندارد که زندانیان از این ناحیه به مشکل مواجه هستند،  مدیریت محبس و توقیف‌خانه برای آموزش دروس مکاتب و دینی معلم ندارد که باید استخدام شود.

در جلسه پیرامون موضوعات یاد شده از جانب مسؤلین بحث صورت گرفت و تدویرهمچو جلسات را برای بهبود مشکلات موجوده موثر خوانده گفتند:

آمر لوژستیک قوماندانی امنیه ولایت خوست آمادگی خویش را در حصه تأدیه روغنیات (تیل) برای مدیریت محبس ابراز کردند و تقاضا داشتند برای تشخیص ضرورت روغینات (تیل) محبس هئیات سه نفری ازجانب قوماندانی امنیه توظیف خواهند شد تا ضرورت روغینات وسایط نقلیه، گردش ماشین جنراتور وسایر مصارفات را سنجش نموده تا به اساس ضرورت‌ها  مقدار معین روغنیات از جانب قومندانی امنیه با مدیریت محبس همکاری خواهد شد.  

نماینده ریاست معارف ولایت خوست از مدیریت محبس تقاضا نمود تا پیشنهاد خویش را به ریاست معارف غرض معرفی (معلمین، کتاب درسی و قرطاسیه باب) مورد ضرورت بریاست معارف ارسال نماید تا ریاست متذکره به اساس پیشنهاد محبس کمک و همکاری لازم نماید.

نماینده شاروالی ولایت خوست درحصه انتقال کثافات وصفایی محبس  و همچنان ترمیم وساختمان چاه  بدرفت که در جوار محبس اناثیه سریزه کرده که باعث بوی بد و تعفن گردیده که باعث اذیت زندانیان گردیده است وعده همکاری سپردند.

مدیرمحبس درحصه رنگمالی داخل محبس و ترمیم دروازه های تشناب ها وحمام جان شویی ابراز اماده گی نموده و ایشان اظهار داشتند درحصه رنگمالی داخل دهلیزها و اتاقها و ترمیم دروازه ها اقدام خواهند نمود.

جلسه با دعای خیر و تأمین حقوق یکسان برای همه شهروندان افغانستان به پایان رسید


بازنشر این مطلب