گزارش‌های روزانه بازدید:107 تاریخ نشر:2018-10-08

ګردیز: در مورد حقوق بشردوستانه بین‌الملل ورکشاپ سه روزه تدویر ګردید

دفتر ساحوی گردیز

مورخ 26/ 6/ 1397 ورکشاپ سه روزه برای منسوبین لوای سرحدی، قوماندانی امنیه ولایت پکتیا و منسوبین زون 303 سپین غر در تالار کنفرانس‌های دفتر ساحوی گردیز برگزار گردید.

در ورکشاپ متذکره 27 تن (8 زن و 19 مرد) اشتراک نموده بودند. ورکشاپ با تلاوت آیات چند از کلام‌الله مجید آغاز گردید. پس از آن سیف الرحمان (نیازی) امر تعلیمات و سرپرست دفتر ساحوی گردیز سخنان افتتاحیه خویش را ارایه نموده و روی موضوع حقوق بشر دوستانه و اهمیت آن صحبت کوتاه نموده و از حاضرین ورکشاپ درخواست نمود تا بعد از آشنایی با موضوع حقوق بشردوستانه و موضوعات مدنظر گرفته شده ورکشاپ در عرصه تأمین و مراعات آن در عرصه مسلکی زندگی کوشش‌های فراوان نماید، و موضوعات آموخته شده را به سایر همکاران خویش نیز انتقال دهد.

متعاقبا از جانب ترینران دفتر ساحوی گردیز به تشریح موضوعات ( معرفی کمیسیون، امبودزمن، حقوق بشر دوستانه، منع قاچاق و اختطاف مهاجرین و محاکمه عادلانه) در سه روز ورکشاپ برای اشتراک کننده گان تشریح و در مورد به اشتراک کننده گان معلومات و توضیحات همه جانبه ارایه گردید. و به سوالات شان در مورد موضوعات مطرح شده پاسخ های لازم ارایه گردید.

در اخیر ورکشاپ بعد از توزیع و جمع اوری اوراق ارزیابی یک تن از اشتراک کننده گان به نماینده گی از سایرین صحبت نموده از ترینران ورکشاپ سپاسگزاری نموده موضوعات ارایه شده را در پیشبرد امور کاری یومیه خویش مهم دانسته و تعهد سپردند که در ساحه کاری انرا رعایت نموده و نیز موارد اموخته شده از این ورکشاپ را به سایر همکاران انتقال خواهند داد.

ورکشاپ با توزیع تصدیق نامه ها از جانب همکاران دفتر ساحوی حقوق بشر گردیز و معاون حقوق بشر قوماندانی زون 303 سپین غر و ارزو موفقیت در امور کاری شان با دعاییه خیر اختتام پذیرفت.


بازنشر این مطلب