گزارش‌های روزانه بازدید:214 تاریخ نشر:2018-10-09

وضعیت بی جاشدگان ناشی از خشک سالی در ولایت دایکندی

دفتر ولایتی دایکندی

افزون بر مشکلات و نا بسامانی های مانند فقر گسترده و شایع، بیکاری، دسترسی محدود به خدمات صحی و آموزشی، صعب العبور بودن راه های مواصلاتی که تا حالا قربانیان بی شماری از باشندگان این ولایت گرفته است، اینک خشکسالی و دسترسی محدود به آب مورد نیاز بر میزان مشکلات و چالش های موجود در این ولایت افزوده است.

شماری از باشندگان ولسوالی میرامور ولایت دایکندی به دلیل عدم دسترسی به آب مورد نیاز خود، مجبور به رها نمودن دهکده و روستای خود گردیده و به مناطق دیگر بی جا شده اند. این بی جا شده ها هم اکنون در فقدان امکانات اولیه زیر خیمه ها شب و روز شان را با دشورای سپری می کنند.

مطابق با بررسی های انجام شده از سوی اداره محلی ولسوالی میرامور، نزدیک به 130 خانواده بر اثر خشکسالی مناطق شان را رها و کنار دریایی هلمند مسکن گزیده اند.

دفتر ولایتی دایکندی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان طی یک سفر رسمی به ولسوالی های میرامور و شهرستان وضعیت بی جاشدگان را نظارت نموده، مشکلات، خواسته ها و مطالبات آن ها را در نهادهای مسئول پی گیری کرده است.

بر اساس اطلاعات بدست آمده از مراجع مسئول، در میان بیجا شدگان ولسوالی میرامور به تعداد 230 کودک زیر 5 سال و 38 زن حامله قرار دارند که با در نظرداشت سردی هوا و نا مناسب بودن محیط زندگی آن ها، نیاز به مراقبت ها و حمایت های ویژه دارند.

باشندگان مناطق دهن داله؛ ورزال، شازان، ناک و تزغاب از مربوطات ولسوالی میرامور از جمله کسانی اند که در اثر خشکسالی متضرر شده اند، طوریکه 30 خانواده در منطقه دهن داله، 14 خانواده در منطقه ورزال، 48 خانواده در منطقه شازان، 34 خانواده در منطقه دهن قل و 2 خانواده در منطقه بردیز ولسوالی میرامور به صورت بی جا شده ها زندگی می کنند.

محمد جوادی، یکتن از بیجاشدگان منطقه داله به کارمندان کمیسیون گفته است که به تعداد 30 خانواده از اثر خشک سالی از منطقه داله بی جا شده و اکنون روزگار سختی را سپری می کنند. بر اساس اظهارات این بی جا شده حکومت محلی و مؤسسات همکار برای هر خانواده یک خیمه، یک کیت فامیلی و یک بشکه پلاستیکی برای تهیه و نگهداری آب کمک شده شده و نیزهیئت صحی به محل بود و باش بی جا شده ها سفر نموده و معاینات لازم را انجام داده است.

نبود آب صحی آشامیدنی طوریکه بیجا شدگان مناطق ورزال، شازان و دهن قل همه از آب دریا استفاده می‌نمایند، نبود ذخیره آب برای بیجا شدگان دهن داله، دور شدن راه مکتب برای 80 دانش آموز دوره ابتدائیه از بیجا شدگان دهن داله، کمبود مواد غذایی، دوری از مراکز صحی، سردی هوا و نبود مواد سوخت که باعث قطع جنگلات و در نهایت سبب نزاع بین باشندگان محل و بیجا شدگان می‌گردد از جمله مشکلاتی اند که توسط مصاحبه شوندگان مطرح شده است.

از آنجاییکه درختان مثمر و غیر مثمر بیجا شدگان خشک و تمام محصولات زراعتی آنها از بین رفته است کمبود مواد غذایی مشکل خیلی جدی و نگران کننده است که در صورت عدم توجه بیم آن می‌رود که تلفات انسانی را در پی داشته باشد.

دفتر ولایتی دایکندی مشکلات شناسایی شده را در ادارات مربوطه پیگیری و با ادارات مسئول آنها در میان گذاشته است. تا حالا کمک های از جانب حکومت محلی از طریق برنامه حالات اضطرار و برخی مؤسسات، به بی جا شده صورت گرفته است.

در جلسه دادخواهی که با شرکت نهادهای ذیربط از سوی دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر برگزار شده بود، ریاست معارف و ریاست صحت عامه اطمنیان دادند که در مورد دسترسی زنان و کودکان بی جا شده به خدمات آموزشی و صحی اقدامات لازم را انجام خواهند داد.

 


بازنشر این مطلب