گزارش‌های روزانه بازدید:409 تاریخ نشر:2018-11-25

گرامیداشت روز جهانی کودک در ولایت بغلان

 

   روز جهانی کودک طی محفل با شکوهی با شرکت 150 نفر شامل مسؤولین ادارات دولتی و غیردولتی، استادان دانشگاه، معلمین، علمای دینی، مدافعان حقوق بشر، فعالین حقوق زن، اعضای جامعه مدنی، دانشجویان و خبرنگاران رسانه ها به تاریخ 30 عقرب 1397 خورشیدی، در تالار کنفرانس مقام ولایت بغلان، گرامیداشت به عمل آمد.

 

   محفل با خوانش آیات قرآنی آغاز گردیده و متعاقباً آقای عبدالحی نعمتی والی بغلان در رابطه به نقش و مسؤولیت دولت در قبال حمایت از کودکان صحبت نموده گفت:

"مقام ولایت بغلان با نهاد هایی که در راستای تأمین عدالت برای کودکان و حفظ و مراقبت حقوق بشری شان کار می کنند، آماده هرنوع همکاری می باشد و از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سپاسگزاری می نماییم که ما مسؤولین را به یاد حقوق کودکان می اندازد و دست اندرکاران را هماهنگ و متحرک می سازد."

 

متعاقبآ سید صالح "صالح" رئیس کار و امور اجتماعی ولایت بغلان نقش بارز کودک را در اعمار جامعه بشری بیان نموده گفت: "کودکان امروز کشور ما بدبختانه با دشوار ترین شرایط زندگی مانند کار شاقه، قاچاق، اعتیاد، تجاوز، تکدی، کار در مزارع، نگهداری از مواشی و استخدام در منازعات مسلحانه مواجه اند."

سپس آقای سید حفیظ الله فطرت رئیس دفتر ساحوی حوزه شمالشرق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پیرامون اهمیت روز جهانی کودک و چگونگی وضعیت ناگوار کودکان در افغانستان به تفصیل صحبت نموده گفت:

"کودکان از جمله آسیب پذیر ترین اقشار جامعه به شمار می ‌روند که در معرض خطرات گوناگون قراردارند و نیازمند بیشترین حمایت و مراقبت از سوی والدین و مسؤولین امور می ‌باشند. کودکان ما سرمایه‌ معنوی کشور بوده و آیندۀ وطن در گرو آموزش و پرورش آنها می ‌باشد. کودکان بدون شک، آینده سازان جامعه اند و ما وقتی آینده خوب را ایجاد کرده می توانیم که حقوق بشری کودکان را دلسوزانه حمایت کنیم و زمینه های آموزش و پرورش درست آنها را فراهم نماییم."

 

در ادامه، الحاج عبدالهادی اندیشمند رئیس محکمه ابتدائیه شهر پلخمری در رابطه به تطبیق قوانین مرتبط به حقوق کودکان در محاکم و نیازمحمد راسخ رئیس سارنوالی استیناف ولایت بغلان در مورد پیگیری قضایای نقض حقوق بشری کودکان سخنرانی نمودند.

در جریان محفل، پارچه تمثیلی در مورد خشونت خانوادگی و کارفرما علیه کودک توسط هنرمندان تیاتر ولایت بغلان  اجرا گردید.

محفل با آرزوی صلح و امنیت در افغانستان پایان یافته و گزارش آن از سوی رسانه های ولایت بغلان به نشر رسید.

دفتر ساحوی کندز

 

 

 


بازنشر این مطلب