گزارش‌های روزانه بازدید:336 تاریخ نشر:2018-12-05

در رعایت کنوانسیون حقوق طفل با مشکلات روبرو هستیم

آمر بخش حمایت از حقوق اطفال در مراسم گرامیداشت از 20 نوامبر؛

از سالروز تصویب کنوانسیون حقوق طفل با برگزاری محفلی در شهر آیبک تجلیل گردید. در این محفل که از سوی دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر به همکاری ریاست کار و امور اجتماعی ولایت سمنگان به روز 6 قوس در تالار کنفرانس های این ریاست برگزار شد، 170 تن از ماموران دولتی، فعالان نهادهای مدنی، معلمان و شاگردان مکاتب و اطفال پرورشگاه شهر آیبک اشتراک کرده بودند.

عوض علی صابری آمر بخش حمایت از حقوق اطفال در دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر طی سخنانی گفت؛ با آن که در جریان 17 سال گذشته پیشرفت های خوبی در عرصه دسترسی اطفال به خدمات آموزشی و صحی، و همچنین در زمینه قانون گذاری و ساختن پالیسی ها برای حمایت از اطفال صورت گرفته، ولی هنوز  ما در رعایت کنوانسیون حقوق طفل و تطبیق قوانین ملی حامی اطفال با چالش های زیادی مواجه هستیم.

او با ابراز نگرانی از نبود میکانزم حمایتی برای اطفال دچار تاخر ذهنی گفت؛ از دولت می خواهیم تا میکانیزم و مرجع پاسخگوی را برای حمایت از این قشر فراموش شده و آسیب پذیر در کشور ما ایجاد نماید.

 کرام الدین برفکی رئیس کار و امور اجتماعی ولایت سمنگان یکی دیگر از سخنرانان این محفل با اشاره به پالیسی وزارت کار و امور اجتماعی در مورد حمایت از اطفال آسیب پذیر و در معرض خطر افزود؛ ما با ایجاد پرورشگاه و جذب اطفال آسیب پذیر و در معرض خطر،  بخشی از مشکلات آنان را رفع نموده ایم.

او گسترش فعالیت های شبکه عملکرد محافظتی اطفال را از سطح ولایت به ولسوالی ها یک قدم اساسی برای حمایت از اطفال آسیب پذیر دانست. او اطمینان داد که نگرانی کمیسیون مستقل  حقوق بشر افغانستان در باره مشکلات اطفال دچار تاخر ذهنی را جدی گرفته و با مقام وزارت کار و امور اجتماعی در میان خواهد گذاشت تا راهکاری برای حمایت از این اطفال ایجاد نماید.

 در این محفل مولوی صفی الله سراجی رئیس حج واوقاف ولایت سمنگان از برنامه های آگاهی دهی آن ریاست در مورد اطفال در مساجد ولایت سمنگان اطمینان داد. محفل گرامیداشت از سالروز تصویب کنوانسیون حقوق طفل با اجرای بازی سرکس، خوانش شعر، ترانه و مقاله، و اجرای موسیقی توسط اطفال ادامه پیدا کرد.


بازنشر این مطلب