گزارش‌های روزانه بازدید:496 تاریخ نشر:2018-12-24

کنفرانس تجلیل از هفتادمین سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و روز ملی قربانیان در بامیان

دفتر ساحوی بامیان

دفتر ساحوی بامیان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در تاریخ 20 قوس 1397 از هفتادمین سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و روز ملی یاد بود از قربانیان با حضور شماری از مسئولان ادارات دولتی و غیر دولتی، فعالان مدنی و حقوق بشر اساتید و دانشجویان و رسانه ها تجلیل و گرامیداشت به عمل آورد.

محمد جواد دادگر، سرپرست دفتر ساحوی بامیان، با بیان اهمیت تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، اظهار داشت که تضمین حق آزادی و تساوی به مثابه حقوق مادر زادی و جدا ناپذیر انسان از یک سو و به رسمیت شناختن برخی حقوق و آزادی های اساسی برای انسان به عنوان موجود عقلانی و متفاوت از سایر موجودات از جانب دیگر، مهم ترین مبانی فلسفی و اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر را تشکیل می دهد.

آقای دادگر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیشرفت های مبنی بر شناسایی و تضمین حقوق بشر در افغانستان، اما استمرار جنگ و خشونت، فقر گسترده و مزمن اقتصادی، تبعیض و اعمال خشونت علیه زنان را از مهم ترین موانع بهبود وضعیت حقوق بشر توصیف کرد و اظهار داشت: "تا زمانیکه برنامه های کار آمد و عملی برای اجرایی کردن قوانین و نیز حمایت مؤثر از شهروندان مخصوصاً در برابر فقر و نارسایی های دیگر اجتماعی مانند بی کاری و اعتیاد به مواد مخدر، صورت نگیرد پیشرفت واقعی حقوق بشر امکان پذیر نمی شود. او در ادامه، پیرامون ضرورت حمایت دوامدار و همه جانبه از قربانیان مخصمات مسلحانه سخن گفت و بر لزوم توجه به حقوق و مطالبات آن ها تأکید کرد.

محمدطاهر زهیر، والی بامیان، منازعات، جنگ و دیگر بدبختی های بشر را پیامد بی اعتنایی به اصول برابری، تسامح و مدار عنوان کرد و افزود: "حمایت و پاسداری از حقوق بشر هرچند که مسئولیت اولیه و قانونی دولت است اما شهروندان نیز با رفتار مبتنی بر مدار، تساهل و همدیگر پذیری می توانند نقش اساسی در این راستا ایفا کنند." به باور والی بامیان پیشرفت حقوق بشر در بستر یک جامعه عاری از خشونت، جهل و بی سوادی امکان پذیر می گردد و با ترویج فرهنگ تساهل و تسامح ارتقا می یابد. ایشان هم چنان در در ادامه سخنان خود، بر تعهد دوامدار حکومت محلی در راستای بهبود وضعیت حقوق بشر تأکید کرد و گفت که در تطبیق و اجرای درست قوانین نافذه و تعهدات دولت از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد و در این راستا قاطع و مصمم است.

خانم آیلین رئیس دفتر ساحوی یوناما در بامیان، از دیگر سخنرانان این برنامه بود که با استناد به بیانیه رسمی هئیت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به مناسبت هفتادمین سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، صحبت کرد. در بخشی از این بیانیه چنین آمده است: "برای حمایت و رشد حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در افغانستان، سازمان ملل متحد دراین کشور دستاوردهای حقوق بشری دولت افغانستان مخصوصاً فعالیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را، تقدیر نموده و بر پیگیری تعهدات خود در راستای حمایت از دولت و مردم این کشور، تأکید می کند." با این وجود، در بیانیه یوناما هم چنین از موارد گسترده نقض حقوق بشر از جمله تلفات غیر نظامیان که در نتیجه جنگ و منازعات مسلحانه اتفاق افتاده، ابراز نگرانی شده است.

هم چنین، صفر محمد یک تن از باشندگان مرکز ولایت بامیان به نمایندگی از قربانیان جنگ صحبت کرد و سپس برنامه در بخش دوم با حضور سخنرانان دیگر پی گیری شد.

در این بخش برنامه، دکتر علی جوادی، دکتر خانم جعفری اساتید دانشگاه، استاد صادق علی یار رئیس کمیته ولایتی صلح و اسماعیل زکی مسئول شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر به ترتیب پیرامون فقر و حقوق بشر، اصل برابری در اعلامیه جهانی حقوق بشر، صلح و حقوق بشر و اصول آزادی و کرامت انسانی در اعلامیه جهانی حقوق بشر توضیحات مفید و همه جانبه ارائه نمودند.

.


بازنشر این مطلب