گزارش‌های روزانه بازدید:658 تاریخ نشر:2019-02-04

اعضای پروژه توانمند سازی بورد مشورتی بامیان در مورد کمیسیون آگاهی حاصل نمودند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

بخش زنان مطابق پلان عمل خویش جلسات آموزشی را در بخش‌ها و ساحات مختلف بنا به نیازمندی با موضوعات مختلف دایر می‌نماید. به همین ملحوظ جلسه ‌آموزشی نیم روزه‌ای را برای اعضای پروژه توانمند سازی بورد مشورتی شواری مردمی مرکز بامیان دایر نمود که در این جلسه به تعداد 26 زن اشتراک داشتند. این سومین جلسه از سری جلسات آموزشی بخش زنان برای این دو صنف فن و حرفه می‌باشدکه با موضوعات مختلف دایر گردیده است.

 

در جلسه دستاوردهای 15 ساله کمیسیون توسط آمر بخش آموزش حقوق بشر برای اشتراک کنندگان ارائه شد و با تاکید برسه هدف نظارت، حمایت، توسعه و ترویج حقوق بشر، فعالیت‌های صورت گرفته توسط بخش‌های برنامه‌ای ارائه شد.

در ادامه صلاحیت‌های قانونی کمیسیون مستقل حقوق بشر توسط آمر بخش زنان برای اشتراک کنندگان توضیح داده شد. وی در رابطه به هدف از تاسیس کمیسیون در سطح ملی صحبت نمود، همچنین مبنای قانونی و عمل کمیسیون را برای اشتراک کنندگان واضح نمود.

 

 

در اخیر، جلسه متذکره با سخنان اختتامیه ریاست دفتر پایان پذیرفت. آقای دادگر ضمن تشویق اشتراک کنندگان به ادامه دادن این حرفه و شامل شدن در بازار کار، عنوان نمودند که هر کدام از این زنها رسالت بزرگی در قبال خواهر، مادر و همنوعان خویش دارند تا این فن و حرفه را به ایشان منتقل نموده و باعث رشد اقتصادی زنها در بخش تشبثات و تجارت‌های کوچک شوند.

بعد از سخنان آقای دادگر و در ختم این برنامه اشتراک کنندگان  از بخش‌های مختلف دفتر ساحوی بامیان، مرکز منابع و کتابخانه کمیسیون از نزدیک دیدن نمودند.

تاریخ گزارش:13/11/1397.

 


بازنشر این مطلب