گزارش‌های روزانه بازدید:308 تاریخ نشر:2019-04-09

کنفرانس نقش مراکز تحصیلی و آموزشی در توسعه صلح و حقوق بشر در ولایت بامیان برگزار شد

دفتر ساحوی بامیان، به مناسبت سفر داکتر سیماسمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به این ولایت، کنفرانسی را با همکاری نهادهای تحصیلی در مرکز ولایت بامیان برگزار کرد. این برنامه با هدف بررسی نقش مراکز علمی و آموزشی در توسعه صلح و حقوق بشر و نیز امضای تفاهم نامه‌های همکاری میان دفتر ساحوی بامیان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و نهادهای تحصیلی یاد شده، تدویر شده بود.

محمد جواد دادگر، رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ولایت بامیان، دست آوردهای ناشی از تلاش‌های توسعه و آموزش حقوق بشر در کشور را توضیح داد و بر اهمیت نقش مراکز علمی و تحصیلی در ترویج و آموزش حقوق بشر تأکید کرد. آقای دادگر اظهار داشت که کمیسیون در برنامه عمل خود بر ضرورت همکاری دفاتر ساحوی و ولایتی با مراکز تحصیلی و آموزشی تأکید ویژه‌ی کرده است. او گفت دفتر ساحوی بامیان در سال 1398 با پنج دانشگاه و مرکز تحصیلی تفاهم نامه همکاری برای تدریس مضمون حقوق بشر امضا می‌کند و با توجه به ظرفیت‌های خوب و کارآمد علمی موجود در مراکز یاد شده، امیدوار است آموزش مضمون حقوق بشر برای دانشجویان مؤثر واقع شود.

 

حسن رضا خاوری، استاد مؤسسه تحصیلات عالی بامیکا که از دیگر سخنرانان این برنامه بود گفت، حقوق بشر در زمره حقوق پایه و اساسی همه­ی انسان‌ها می‌باشد که دفاع از آن یکی از مهم‌ترین وظایف و مسئولیت‌های مراکز علمی و تحصیلی می‌باشد؛ زیرا مراکز نامبرده با دفاع از حقوق بشر، در واقع از خودش و از امکان و بقای خودش دفاع می‌کند. بنابراین، دانشگاهی که نتواند برای دفاع از حقوق بشر کاری انجام دهد، نمی‌تواند از مبنا و مشروعیت خودش دفاع کند. آقای خاوری هم چنین خاطر نشان کرد که آگاهی از حقوق بشر، پیش شرط تأمین عملی آن است و تحقق ارزش‌های حقوق بشر زمانی ممکن است که شهروندان و مردم آگاهی درست از آن داشته باشد. با این وجود، دانشگاه‌ها و در مجموع مراکز تحصیلی و آموزشی از نهادهای تأثیرگذار در امر ترویج، تبلیغ و آموزش حقوق بشر است.

آقای خاوری در بخش دیگر از صحبت‌های خود توضیح داد که حقوق بشر تنها راهی است که تأمین صلح از طریق آن امکان پذیر می‌شود. به عبارت دیگر، صلح واقعی و پایدار زمانی برقرار می‌شود که حقوق بشر و ارزش‌های مرتبط با آن، رعایت و عملی شود؛ زیرا تا زمانیکه مردم و مخصوصاً گروه‌های به حاشیه رانده شده، امکان بهره‌ مندی از حقوق و امتیازات شهروندی خود را نداشته باشند، صلح دایمی و پایدار نیز برقرار نمی‌شود. او در یک جمع بندی از صحبت‌های خود دانشگاه‌ها و مراکز تحصیلی را مؤظف به آموزش و نقش آفرینی مؤثر در توسعه حقوق بشر عنوان کرد و اظهار داشت که این نهادها با آموزش حقوق بشر در واقع به آموزش صلح و به تبع آن کمک به استقرار صلح پایدار نقش ایفا می‌کنند.

علاوه براین، پوهنیار رسول کریمی استاد دانشگاه بامیان، انتخاب داکتر سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را به عنوان عضو بورد مشورتی دبیرکل سازمان ملل متحد در امور صلح و میانجیگری تبریک گفت و سپس، پیرامون موضوع مورد بحث برنامه صحبت کرد. آقای کریمی با بیان این که تحقق ارزش‌های حقوق بشر در افغانستان، مستلزم حمایت‌های دوامدار و صادقانه جامعه جهانی می‌باشد، افزود "حقوق بشر پیش شرط اصلی استقرار صلح پایدار است و بدون رعایت حقوق بشر امکان رسیدن به صلح واقعی و پایدار ممکن نیست". او تأکید کرد که صلحی که بر بی‌عدالتی و نقض حقوق بشر بنا شود نه تنها دوام نمی‌آورد که موجب خشونت و جنگ دیگر می‌شود.

آقای کریمی هم‌چنین اظهار داشت که دانشگاه‌ها و مراکز تحصیلی و آموزشی، نقش مهم و قابل توجهی در توسعه و آموزش حقوق بشر دارد و از این طریق می‌توانند در راستای اصلاح ذهنیت و ساختار فرهنگی حاکم بر جامعه در راستای پذیرش هرچه بیشتر ارزش‌های حقوق بشر و به این ترتیب حمایت از صلح، کار و اقدام نمایند. او اطمینان داد که دانشگاه بامیان متعهد به پیگیری اجرای تعهدات مندرج در تفاهم نامه همکاری برای تدریس مضمون حقوق بشر بوده و در این راستا از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد.

افزون براین، محمد کریم فروغ استاد در تربیه معلم ولایت بامیان که در ادامه برنامه سخن می‌گفت، حق زندگی در صلح را از مصادق مسلم حقوق بشر توصیف کرد و اظهار داشت: "دست یابی به صلح پایدار حق شهروندان و فراهم کردن زمینه دسترسی به آن، مکلفیت دولت است". با این وجود؛ اما آقای فروغ تأکید کرد که این به آن معنی نیست که شهروندان در برابر تأمین حقوق بشر و صلح هیچ مکلفیتی ندارد، "بلکه همه در راستای دفاع از حقوق بشر و تأمین صلح در کشور مسئولیم و وظیفه داریم".

آقای فروغ هم چنین گفت، نهادهای تحصیلی و آموزشی به عنوان نهادهای تأثیر گذار بر جهت‌دهی افکار عمومی می‌تواند با اقدامات آموزشی و فرهنگی مناسب، صلح و حقوق بشر را در سطح جامعه و خانواده ترویج نمایند و در راستای پرورش افکار موافق با ارزش‌های حقوق بشر مؤثر واقع شوند. آقای فروغ در پایان صحبت‌های خود، ایجاد دانشکده تعلیمات صلح و آموزش حقوق بشر را در ساختار تشکیلاتی دانشگاه‌ها پیشنهاد کرد.

در ادامه، محترم داکتر سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، با اشاره به ضرورت اجتناب ناپذیر رعایت حقوق بشر برای رسیدن به یک جامعه انسانی و با کرامت که همه­ی شهروندان به حقوق و آزادی‌های بشری خود برسند، جنگ و مخاصمات مسلحانه جاری را از مهم‌ترین معضلات ملی کشور عنوان کرد و گفت: "همان‌گونه که خشونت و منازعات گسترده در طی چهار دهه گذشته تمامی بنیادهای اخلاقی و اجتماعی جامعه ما را آسیب رسانده و هزینه‌های سنگین اقتصادی را بر کشور تحمیل کرده است، تبعات زیانبار ناشی از استمرار آن هم‌چنان بر زندگی مردم و شهروندان سنگینی می‌کند". رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خاطر نشان کرد که اگر هزینه و امکانات مادی که صرف جنگ‌های طولانی در کشور شده و یا در نتیجه جنگ از دست رفته است، برای رشد معارف و تقویت آموزش و پرورش سرمایه گذاری می‌شد، کشور ما اکنون گرفتار سرنوشت فلاکت بار امروز نمی‌بود.

داکتر سمر با تأکید بر ضرورت اهمتام به رشد معارف و گسترش دسترسی مؤثر شهروندان به حق آموزش و پرورش، اظهار داشت که برخورداری از منابع انسانی تحصیل کرده و آموزش دیده از لوازم اصلی رسیدن به یک جامعه توسعه یافته که در آن امنیت انسانی پایدار برای همه فراهم و تأمین گردد، می‌باشد. بنابراین، دولت نباید به دلیل خشونت و منازعه جاری در کشور، اهمیت توجه به رشد معارف و تقویت آموزش و پرورش را نادیده بگیرد.

رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در بخش دیگر از صحبت‌های خود، بر اهمیت نقش و جایگاه مراکز تحصیلی و آموزشی در توسعه حقوق بشر اشاره کرد و گفت، اصلاح نصاب تعلیمی و تحصیلی که زمینه آموزش مداوم و مؤثر حقوق بشر و نیز تقویت روحیه مدارا و رواداری را برای دانش آموزان و دانشجویان فراهم آورد، از نیازهای مبرم و مهم مراکز آموزشی و تحصیلی می‌باشد؛ زیرا زمانی که نهادهای نام برده، بر جامعه پذیری مناسب دانشجویان و پرورش افکار موافق با ارزش‌های حقوق بشر تأثیر بگذارد، کشور ما به یک آینده مبتنی بر صلح، امنیت، خوشبختی و رفاه همگانی خواهد رسید.

بانو سمر هم‌چنین اضافه کرد که کمک به ترویج حقوق بشر و افزایش میزان حساسیت‌های اخلاقی در برابر بی عدالتی‌ها، تبعیضات و موارد نقض حقوق بشر از مسئولیت‌های مهم تمامی شهروندان می‌باشد و دراین میان، دانشگاه‌ها و مراکز تحصیلی نقش فوق‌العاده مثبت و کارآمدی می‌تواند داشته باشد.

در پایان برنامه، دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بامیان، سه تفاهم نامه همکاری با دانشگاه بامیان، مؤسسه تحصیلات عالی بامیکا و دارالمعلمین به امضا رساند.

 

 

 


بازنشر این مطلب