گزارش‌های روزانه بازدید:161 تاریخ نشر:2019-04-15

یک کارگاه اموزشی تحت عنوان (نه گفتن به پلاستیک )در مزار شریف برگزارشد

طی یک کارگاه آموزشی سه روزه در مزار شریف، 30 تن از پژوهشگران، خبرنگاران و فعالان مدنی آگاهی عمیق تری از آموزه های حقوق بشر به دست آوردند. در این گارگاه که به روزهای 20 الی 30 حمل با عنوان حقوق بشر و دموکراسی برگزار شد، ارزش های قانون اساسی، رابطه حقوق بشر و دموکراسی و ضرورت حق دسترسی به اطلاعات از نزد نهادهای حکومتی از جمله موضوعاتی بود که میان اشتراک کنندگان و مربیان مورد بحث قرار گرفت.

قاضی سید محمد سامع رئیس دفتر ساحوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در آغاز این ورکشاپ ابراز امیدواری کرد که مباحثه و تبادل دیدگاه ها بتواند در تعمیق فهم مسایل حقوق بشر و انگیزه بخشی برای عملی کردن آن مفید تمام شود.

اشتراک کنندگان این کارگاه آموزشی در روز سوم کارگاه، راههای کاهش مصرف پلاستیک در زندگی روزنانه شان را در کارگروه های جداگانه مورد بحث قرار دادند و نتایج مباحث شان را با سایرین شریک ساختند. آنها با تاکید بر اهمیت نه گفتن به پلاستیک، مهمترین راهکار در راستای کاهش مصرف پلاستیک را فرهنگ سازی و آگاهی بخشی دانستند و افزودند باید خطرات مصرف پلاستیک بر محیط زیست و انسان از طریق رسانه ها، سمینارها، بیلبوردهای تبلیغاتی و گفتگوهای خانوادگی گوشزد شود و راههای بدیل مانند خریطه های نخی و کاغذی پیشنهاد گردد.

اشتراک کنندگان همچنین خواهان جریمه های مالیاتی بر تولید، واردات و مصرف کیسه ها و ظرف های یکبار مصرف پلاستیکی از سوی دولت شدند. همچنین خواهان آن شدند که شهرداری برای کاهش مضرات زباله های پلاستیکی، زباله دانی های بیشتری در جاده ها و اماکن عمومی جاسازی نماید.

اشتراک کنندگان با تاکید بر اهمیت الگوسازی در کاهش مصرف پلاستیک ابراز آمادگی کردند که اقدام عملی در این راستا را از خود شروع کنند و بنا بر این یک طومار پنج ماده یی را امضا کردند که در آن  بر حمل همیشگی خریطه نخی برای سودای خانه و تذکر به اعضای خانواده و برگزار کنندگان محافل برای خودداری از مصرف ظرف های یکبار مصرف پلاستیکی تاکید شده بود. آنها همچنین تعهد کردند که در روز جهانی نه گفتن به پلاستیک در ماه ثور گردهمایی اعتراضی در شهر مزار شریف برگزار نمایند.

     

 

 

 


بازنشر این مطلب