گزارش‌های روزانه بازدید:239 تاریخ نشر:2019-04-15

جلسه فوکس گروپ( زنان، صلح و امنیت )در ولایت غور

دفتر ولایتی  غور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان جلسه فوکس‌ گروپ( تحقیق ملی زنان، صلح وامنیت) را روز چهار شنبه مورخ 21/ 1/ 1398 در  سالن جلسات ولسوالی لعل و سر جنگل ولایت غور  برگزار نمود.

در این جلسه به تعداد  24 نفر  از فعالین مدنی، معلمین، دانش جویان مراکز آموزشی، کارمندان دولتی و مؤسسات غیر دولتی شرکت نموده بودند که  21  نفر آنان زن و 3  نفر آنان مرد بودند.

هدف از این تحقیق که بررسی خواسته ها و نظریات شهروندان پیرامون زنان، صلح و امنیت  بوده و خواسته های شان بصورت مشخص از دولت، مخالفین مسلح و جامعه جهانی در پروسه صلح مطرح میگردد و نگرانی های شان مورد بررسی قرار میگیرد تا حقوق و ارزش های شهروندی مردم بویژه زنان در فرایند پروسه مذاکرات صلح مورد توجه  قرار گیرفته و معامله نشود.

سید محمد یاسین نجفی زاده ولسوال ،ولسوالی لعل و سر جنگل در افتتاح جلسه فوکس گروپ گفت:

اگر ما در تلاش حقوق بشر باشیم به جای می رسیم که آنجا صلح است و ارامش ، تعالی است و علم و معرفت ، نبود جنگ و سعادتمندی برای جامعه ما به ارمغان می آید.

هر یک از اشتراک کنندگان در مورد به سؤالات ذیل بطور مفصل بحث و ابراز نظر کردن که فشرده نظریات شان قرار آتی می باشد:

  1.  برداشت شما از صلح چیست؟

صلح را آرامش،  آسایش، رفاه دسترسی به حقوق انسانی و تأمین عدالت خواندن.

  1. تبعات منفی جنگ بالای زندگی زنان چه میتواند باشد؟

درد، مصیبت و فراق عزیزان، بی سر پرستی، محرومیت از حقوق شهروندی مانند: حق آموزش، صحت، محکمه های صحرایی شدن و شلاق خوردن.

  1. را­ های رسیدن به صلح عادلانه و پایدار کدام ها اند؟

به مفاهمه رسیدن، نشست با مخالفین، دفاع از حقوق شهروندی به خصوص حقوق زنان و کودکان؛ مشارکت دادن زنان در پروسه صلح، تأمین امنیت، تأمین حقوق اقلیت ها، حفظ قانون اساسی و بخصوص ارزشهای حقوق بشری تأمین عدالت متعهد بودن دولت به حقوق شهروندان.

  1.  نگرانی های مردم از روند گفتگوهای صلح را بر شمارید؟
  1. عقب گرد به دوره طالبان، نادیده گرفتن حقوق زنان، تغییر دادن قانون اساسی  
  2. محرومیت و محکومیت زنان، شلاق خوردن، زیر چادری رفتن زنان، محرومیت از آزادی کار، تعلیم و عدم دسترسی به صحت و...
  1.  مطالبات شما در جریان صلح و گفتگوها میان طرف های درگیر جنگ، از طرف های ذیل کدام ها اند؟

الف: دولت افغانستان؛

1-دولت افغانستان با مخالفین به مذاکره بنشینند، تلاش کند که به منازعات خاتمه داده شود؛ اما با حفظ ارزش­های مندرج قانون اساسی و حقوق بشری.

2- کسانیکه به عنوان مصلح تعیین میشوند مفسد نباشند، پروسه مذاکرات صلح شفاف باشد و نتایج مذاکرات صلح  با مردم شریک ساخته شود.

3--پیش شرط های مخالفین مسلح که کرامت انسانی و حقوق شهروندی زنان را نشانه بگیرند پذیرفته نشود.

4-دولت در تأمین امنیت، حقوق شهروندی و تحقق عدالت و تسریع پروسه صلح با حفظ ارزشها تلاش نماید.

ب: مخالفین مسلح دولت افغانستان؛

1-دست از آدم کشی و خشونت بکشند، به منازعات خاتمه داده و بر میز صلح بنشینند، بد­ بختی را بیشتر به جامعه دامن نزند.

2-قانون اساسی را بپذیرند و به حقوق زنان احترام بگذارند.

3- افغانستان دیگر پایگاه تروریست نشود.

4--سیستم و نظام را که بوجود امده تخریب نکنند.

ج: سازمان ملل متحد و جامعه جهانی؛

1-با دولت افغانستان در تسهیل روند پروسه صلح یاری رساند.

2-دولت افغانستان را حمایت نماید.

3-کشورهای منطقه را در سمت و سوی که  به برقراری صلح افغانستان به انجامد ترغیب نماید.

 

 


بازنشر این مطلب