گزارش‌های روزانه بازدید:433 تاریخ نشر:2019-06-02

تأسیس شورای رضاکار حقوق بشر در ولسوالی حضرت امام صاحب ولایت کندز

 

بخش آموزش دفتر ساحوی کندز کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نخستین شورای رضاکار حقوق بشر را در ولسوالی حضرت امام صاخب ولایت کندز با اشتراک 12 نفر عضو شامل (6 زن و 6 زن) بعد از تثبیت و شناسایی آنها با حضورداشت آقای سید حفیظ الله فطرت رئیس دفتر ساحوی کندز ، تأسیس نمود.

 

  کار شورا با تلاوت آیاتی از قرآن کریم توسط یکی از اشتراک کنندگان آغاز گردیده و متعاقباً بانو فخریه فروغ آمر بحش آموزش حقوق بشر دفتر ساحوی کندز روی دلایل ایجاد شورا، روش کار شورا، ارتباطات، همکاری و هماهنگی اعضای شورای رضاکار با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مطلبی را پیشکش نموده و توضیحات لازم ارایه نمود.

  سپس آقای سید حفیظ الله فطرت رئیس دفتر ساحوی کندز نقش شورا های رضاکار حقوق بشر را در جامعه خیلی مفید و ارزنده خوانده در راستای بیان اهداف آن افزود:

"هدف از ایجاد و تأسیس شورای رضاکار حقوق بشر همانا گسترش حقوق بشر در دوردست ترین ولسوالی های کشور می باشد تا باشد که سطح مشارکت و سهم گیری مردم در روند ترویج ارزش ها و بهبود وضعیت حقوق بشر افزایش یافته و فضای مناسب برای نهادینه شدن اصول و معیار های حقوق بشر به ویژه برای دادخواهی حقوق بشری زنان، حقوق کودکان، حقوق اشخاص دارای معلولیت، قربانیان نقض حقوق بشر، اقلیت های قومی و اقلیت های مذهبی از طریق این شورای رضاکار فراهم گردیده و با همکاری کمیسیون مستقل حقوق بشر مورد حمایت قرار گیرند."

   متعاقبآ آقای محمود خان یکی از مسؤولین ولسوالی حضرت امام صاحب از اقدام نیک ریاست دفتر ساحوی کندز کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ابراز سپاس و قدردانی نموده گفت:

"این فعالیت ارزشمند کمیسیون، همۀ ما را وادار می سازد تا با تلاش و کوشش بیشتر خویش برای کاهش نقض های حقوق بشری همکاری نموده و در راستای تامین عدالت، حمایت از اقشار آسیب پذیر و نهادینه شدن حقوق بشر در سطح این ولسوالی کار نموده و با مبارزه در برابر هرگونه تبعیض و نابرابری ها، یک جامعه عاری از بدبختی داشته باشیم."

   در ادامۀ نشست به اعضای شورای رضاکار ولسوالی حضرت امام صاحب، فرصت داده شد تا با یکدیگر خویش صحبت هایی داشته و با تبادل شماره های تماس و شبکه های اجتماعی شان در جریان فعالیت های حقوق بشری با همدیگر ارتباط لازم برقرار نمایند.

   در جریان این نشست، فهرست اعضای شورای رضاکار حقوق بشر شامل اسم و تخلص، درجه تحصیل، میزان تجربه، عکس و شماره های تماس شان غرض درج در دیتابیس مربوطه تهیه گردید و فردای آن نیز طی یک انتخابات آزاد، عادلانه، مستقیم و شفاف برای احراز کرسی های رهبری شورا برگزار شد که در نتیجۀ آن، آقای استاد عبداللطیف حامد به عنوان رئیس شورا، بانو زینب سخی به حیث معاون شورا و آقای ظهورالدین شهرانی به عنوان منشی شورای رضاکار حقوق بشر ولسوالی حضرت امام صاحب ولایت کندز، برگزیده شدند.

  گفتنی است که آمر بخش آموزش حقوق بشر دفتر ساحوی کندز با محوریت خود اعضای شورای رضاکار حقوق بشر ولسوالی حضرت امام صاحب در راستای ساختن اساسنامه شورا کمک و همکاری نموده و همچنان در این اساسنامه حدود صلاحیت های رئیس، معاون، منشی و اعضای شورا گنجانیده شده و بر تصمیم گیری ها و اجراآت آنها به شکل شورایی تأکید به عمل آمد.

دفتر ساحوی کندز


بازنشر این مطلب