گزارش‌های روزانه بازدید:481 تاریخ نشر:2019-06-02

تفاهمنامه همکاری برای تعمیم و گسترش حقوق بشر

 

دفتر ساحوی ننگرهار

بخش تعلیمات دفتر ساحوی جلال آباد, کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان, تفاهمنامه ی همکاری دوجانبه را با پوهنتون های ننگرهار، کنرها، الفلاح، التقوی و روښان شهر جلال آباد در رابطه به تدریس حقوق بشر در آن نهاد های تحصیلی در حضور داشت رئیس و همکاران بخش آموزش حقوق بشر دفتر ساحوی جلال آباد و روسا و اساتید پوهنتون مذبور, به امضاء رسانید.

 

در نخست صبرینه حمیدی, رئیس دفتر ساحوی جلال اباد, حین امضاء تفاهمنامه های فوق, از همکاری های قبلی پوهنتون ها با کمیسیون حقوق بشر در رابطه به تعمیم و گسترش حقوق بشر از طریق همکاری های دوجانبه ابراز خورسندی نموده و نیز از همکاری های همیشگی شان با کمیسیون در زمینه های مختلف یاد آور گردیده همچنان در رابطه به تدریس حقوق بشر در پوهنځی های اداره عامه و پالیسی، ژورنالیزم، اقتصاد و ادبیات و علوم بشری آن پوهنتون ها، بر تطبیق جدی آن از شیوه های موثر تدریس تاکید نمود.

 

وی همچنان افزود: کمیسیون از هیچ نوع سعی وتلاش مبنی بر همکاری با این نهاد های معتبر علمی به سطح کشور دریغ نخواهند ورزید و علاوه بر این با سایر مراکز آموزشی و تعلیمی برای ادای مسئولیت خویش در راستا رسانیدن ارزشهای حقوق بشر به سایر باشندگان ولایات شرقی, خواهان روابط حسنه بوده که لله الحمد به آن دست یافته و میتوان گفت که تقویت هماهنگی دفتر ساحوی جلال آباد با سایر ولایات و ادارات آن در این زون (شرق) کشور برای تطبیق اهداف حقوق بشری در جمع پیشتازترین آن به سطح کشور قرار دارد.

 

خانم حمیدی همچنان علاوه نمود:

اهداف بارز این تفاهمنامه، آگاهی از ارزش های حقوق بشر برای تعمیم, حمایت و گسترش آن به شکل اکادمیک از طریق نهاد های تحصیلی و تعلیمی در روشنی همکاری های دوجانبه و نیز تقویت همکاری و هماهنگی کمیسیون با نهاد های فوق الذکر میباشد.

سپس روسای پوهنتون های ننگرهار، کنرها، الفلاح، روښان و التقوی از جدیت تطبیق تدریس حقوق بشر و سایر برنامه های کمسیون در پوهنتون های مذکور به نوبه خود به کمیسیون اطمینان بخشیدند.

 

رییس پوهنتون ننګرهار به نمایندګی سایر آنان در اخیر افزود: فعالیت در راستا و عرصه های حقوق بشر بدون موجودیت این تفاهمنامه نیز مسئولیت و تکلیف هر شهروند بوده که نهاد های تحصیلی و آموزشی نظر به سایر نهاد ها, در زمینه دارای تکلیف بیشتری, بخاطری دارا هستند که گسترش و تعمیم حقوق بشر از این طریق سریع تر میتواند به دیگران رسد و بدون تردید هر یکی از مشمولین این دایره, اعم از استادان و محصلین میتوانند به فصاحت و استدلال تام روی این موضوعات سایر مردم را در روشنی شریعت و قانون قناعت بخشند و ذهنیت های منفی در رابطه به حقوق بشر را به سوی مثبت آن تغیر دهند.

طبق مواد تفاهمنامه, جزوه آموزشی حقوق بشر از سوی اساتید پوهنتون ها در ساعات معنیه تدریس خواهد گردید و کمیسیون نیز از صحت اجرای تدریس مضمون حقوق بشر, بصورت مداوم نظارت داشته همچنان نشرات کمیسیون را برای توزیع به آنان خواهند رسانید تا به دسترس علاقمندان قرار گرفته سبب تعمیم هر چه بیشتر حقوق بشر گردد.

                                                                                         بااحترام

 

 

 

 

 


بازنشر این مطلب