گزارش‌های روزانه بازدید:283 تاریخ نشر:2019-06-23

برگزاری جلسه شبکه عملکرد محافظت اطفال یا CPAN در دفتر ولایتی دایکندی

 

بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال

بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر ولایتی دایکندی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بتاریخ 08/03/1398 در هماهنگی با شبکه عملکرد محافظت اطفال یا Child Protection Action Network جلسه ماهوار این شبکه را برگزار نموده است.

هدف از برگزاری این جلسه محافظت از اطفال در معرض خطر، دادخواهی از آنان و اتخاذ تدابیر به منظور رسیدگی به اطفال نیازمند حمایت، بوده است.

مرور برفیصله های جلسات قبلی، تصمیم گیری در مورد راپور واقعات جدید قضایای محافظتی اطفال و تعیین گروپ کاری در زمینه، اتخاذ تصامیم در مورد چند طفل بی سرپرست که خواهان انتقال به آشیانه بودند و حمایت از مادران بی سرپرست که خواهان کمک گردیده بودند از جمله آجندای این جلسه بود.

مبارک "رضایی" رئیس دفتر ولایتی دایکندی ضمن استقبال از برگزاری این جلسه کارکردهای شبکه سپن را در راستای حمایت از اطفال نیازمند و رسیدگی به قضایای عاجل اطفال موثر عنوان نموده و CPAN را به عنوان مهمترین شبکه ملی دانسته که توانسته است خدمات ارزنده‌ای را در این زمینه ارائه نماید.

به باور آقای رضایی خلق آگاهی برای مردم در مورد موضوعات و مسائل مربوطه به حقوق بشر و دادخواهی در زمینه بهتر شدن وضعیت حقوق بشری افراد می‌تواند به عنوان مولفه های اصلی در راستای فعالیت های حقوق بشری قلمداد گردد.

یکی از موضوعاتی که از سوی بخش اطفال در این جلسه مطرح گردید محرومیت تعداد زیادی از دختران و پسران از حق تعلیم و تربیه در منطقه حلال ولسوالی شهرستان بود.

به گفته رئیس شورای محل حلال، این منطقه دارای 88 فامیل و بیشتر از 300 نفر نفوس اند، اما دختران و پسران زیادی اینجا از حق تعلیم و تربیه محروم مانده اند؛ در طول هجده سال و اندی از عمر رژیم جدید آنها حتی یک شخص دوازده پاس، چه دختر و چه پسر، بدلیل دوری راه، ندارند.

نماینده دفتر یونسیف در ولایت دایکندی در این مورد بیان داشت که برای امسال بودجه‌ای به منظور ایجاد صنوف CBS وجود ندارد، اما در سال آینده در این منطقه صنوف CBS  یا community Base School را ایجاد می‌نماید تا باشد که زمینه دسترسی اطفال به حق تعلیم و تربیه فراهم گردد.

فیصله های جلسات قبلی شبکه سپن که در مورد اطفال اتخاذ شده و گروپ های کاری تعیین گردیده بود مورد بازنگری اعضا قرار گرفته و در مورد واقعات جدید قضایایی محافظتی اطفال، انتقال5 طفل به آشیانه سمر در بامیان و حمایت از چند مادر بی سرپرست و بی بضاعت تصمیم اتخاذ و گروپ های کاری تعیین گردید.

پایان


بازنشر این مطلب