گزارش‌های روزانه بازدید:299 تاریخ نشر:2019-06-23

نظارت از جریان تدریس "حقوق بشر و حقوق طفل" توسط آموزگاران مکاتب در ولسوالی میرامور

 

بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال

بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال دفتر ولایتی دایکندی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ماه ثور ورکشاپ دو روزه‌ای را تحت عنوان «آموزش حقوق بشر و حقوق طفل توسط معلم به دانش آموز» برای ده تن (5 زن و 5 مرد) از معلمین مکاتب مختلف ولسوالی میرامور ولایت دایکندی برگزار نموده بود.

وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مفهوم حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق طفل، کنوانسیون جهانی حقوق طفل، قانون تخلفات اطفال، حقوق بشر و حقوق طفل، میکانیزم های حمایتی اطفال و نگهداری، تربیت و پشتیبانی از کودک در اسلام از جمله موضوعاتی بود که طی دو روز ورکشاپ، معلمین اشتراک کننده در مورد آن آموزش دیده بودند.

در هماهنگی با آمریت معارف ولسوالی میرامور قرار شد تا آموزگاران متذکره این موضوع را در مکاتب شان برای 20 الی 30 تن از شاگردان دوره لیسه تطبیق نموده و به مدت 10 الی 15 روز تدریس به عنوان یک مضمون درسی تدریس نمایند.

بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال به منظور اطمینان بیشتر از روند تطیبق بهتر این برنامه از جریان تدریس این موضوع در مکاتب نظارت نموده است.

لیسه ذکور برگر؛ لیسه نسوان شهید افگاری، لیسه ذکور تگاب، لیسه نسوان میرامور، لیسه نسوان باغ و لیسه ذکور سنگان از جمله مکاتبی اند که از جریان تدریس آموزش حقوق بشر و حقوق طفل توسط معلم به دانش آموزان نظارت گردیده است.

در ارزیابی که از شاگردان اشتراک کننده در این برنامه صورت گرفت آنها قادر بودند تا نظریات و دیدگاه های شان را پیرامون موضوعات چون حقوق طفل، حقوق بشر، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، قانون رسیدگی به تخلفات اطفال و غیره مسایل و موضوعات مربوطه به برنامه بیان نمایند.

شاگردان اشتراک کننده در این برنامه برگزاری این برنامه را مفید و ارزنده بیان نموده که می‌تواند در جهت بهتر شدن شناخت حقوق اطفال توسط خود آنان و سایر افراد جامعه موثر واقع شده و زمینه رعایت و احترام بیشتر به حقوق اطفال را فراهم سازد.

آنان از دفتر ولایتی دایکندی خواستند تا این برنامه را برای همنوعان آنان در مکاتب دیگر در سطح ولایت دایکندی نیز برگزار نمایند تا باشد که موضوع حقوق طفل و حمایت از آنان در تمام فعالیت های اجتماعی در اولویت قرار گیرد.

در پایان ضمن تشکر و قدردانی از آموزگاران مکاتب متذکره از آنها خواسته شد تا در مورد تطبیق هرچه بهتر این برنامه توجه نمایند.


بازنشر این مطلب