گزارش‌های روزانه بازدید:268 تاریخ نشر:2019-07-14

جلسه آموزشي (حقوق طفل در قوانین ملی وبین المللی ) با اشتراک شاگردان لیسه نسوان مولانا امرالله شهید درولایت فاریاب .

 

 

بتا ریخ  /114/ 1398  جلسه آموزشی وآگاهی دهی تحت عنوان (  حقوق طفل در قوانین ملی وبین المللی ) بااشتراک (38)  تن از شاگردان  صنف 12 لیسه نسوان مولانا امر الله شهید درگذرغند 35  ناحیه دوم شهرمیمنه تدوير گرديد.

باتوضیح حقوق طفل درقوانین ملی وبین المللی توجه شاگردان بیشتر به حقوق شان معطوف ساخته شد .  دراین جلسه راجع به حق آموزش، حق صحت ،حق داشتن محیط زیست سالم و حمایت خانواده ازاطفال وضاحت داده شد . همچنان در رابطه به اضرار خشونت  داشتن اخلاق خوب درمحیط ، فامیل ومکتب برای شاگردان روشنی انداخته شد .شاگردان به تفاهم ،آموزش بهترورقابت سالم درهمه شؤن زندگی تشویق وترغیب گردید.

درختم جلسه محترمه گل بادام مدیره و شاگردان که در این جلسه حضورفعال داشتند ، باقدر دانی از دفتر ولایتی فاریاب کمیسیون حقوق بشر اظهار رضایت کردند .

 


بازنشر این مطلب